Cystore

FINANSIERING

Hyra äger!

Nya och smartare betalsätt är bara ett av skälen till varför det aldrig har varit bättre än nu att hyra i stället för att äga. Ni får rätt teknik vid rätt tillfälle utan tunga engångsinvesteringar. Telia Cygate jobbar tätt med Telia Finance som kompletterar sina hyreslösningar med ett omfattande och kostnadseffektivt system för återvinning. Ett smart och hållbart val helt enkelt.

Fördelarna är alltså många.

Enkelhet

  •        Kontroll på utrustning och löptider
  •        En samlad faktura för all IT/telekomutrusting (månad/kvartalsvis)

Miljö & säkerhet

  •        Korrekt miljömässig hantering av återlämnad utrustning
  •        Säker radering av allt innehåll på er utrustning

Ekonomi

  •        En fast månadskostnad, enkelt att budgetera
  •        Frigör kapital och möjliggör andra värdeskapande investeringar

 

Läs om ännu fler anledningar till att hyra (pdf)  

Läs mer om Telia Finance och alla erbjudanden på teliafinance.com