Cystore

Tillgänglighet av digitala tjänster är kritisk

I tider när vi ska hålla avstånd har tillgänglighet av information och tjänster på webben blivit extra viktig och affärskritisk. För många myndigheter och företag är det ett krav att sidan måste vara tillgänglig.

Vad har vi för insikter hos våra kunder?

Vi ser en kraftig ökning i hur stor trafikmängd våra kunder har haft under de senaste månaderna i jämförelse med förra året samma tid, där offentlig sektor sticker ut extra mycket. Vad gäller myndighetssidor som går ut med viktig information till oss medborgare har behovet naturligtvis ökat avsevärt.

Följande data är baserat på några av Sveriges största företag:

  • Våra e-handlare har ökat sin trafikmängd 29-55%
  • Myndighet med viktig krisinformation till oss medborgare 2300%

Det kan finnas fler anledningar till att trafikmängden ökar. Men vi vet att många fler sitter hemifrån och jobbar samt att vi söker mer aktivt efter information. Vi kan också se andra trender att många traditionellt fysiska tjänster sker online i större utsträckning som tex utbildning, träning etc.

Hur påverkas de olika sektorerna?

Många av våra kunder ser att de når nya målgrupper, fler än tidigare väljer att använda webben för sina tjänster. Vikten av att hantera den ökade belastningen på webben och säkerställa att sidan är tillgänglig 24/7 snabbar på digitaliseringen och framförallt inom sektorer som generellt sätt inte varit lika snabbrörliga.

Uttalanden från några ledande experter inom sina områden:

  • Detaljhandeln ”kommer i högre grad att vara virtuell. Handeln med varor och tjänster kommer också i framtiden att vara global.” 1
  • ”Även offentlig sektor måste öka takten i digitaliseringen. Både för att kunna bibehålla hög service ute i landsbygden men också för att stad och land inte ska dras allt mer isär.” 2
  • Inom sjukvården jobbar vi ”i princip dygnet runt för att möta efterfrågan och snabbt implementera en digital ingång för att effektivisera handläggningen av vårdsökandes frågor”. 3
  • Inom utbildning kommer vi ”se en acceleration av arbetssätt som är utformade för att kunna hanteras digitalt, som digitala signeringsrutiner, digitala examinationsformer och ett ökat fokus på den digitala arbetsmiljön”. 4

Hur tror vi att framtiden kommer att se ut?

Det viktiga nu är att följa med i den beteendeförändring detta leder till och säkerställa att alla besökare på webben får en bra upplevelse av sidan för att vilja komma tillbaka. Hur länge det håller i sig och hur det påverkar beteendet framöver kan man bara spekulera i men med största sannolikhet kommer användandet av tjänster online fortsätta öka.

Cybersäkerhet är ett otroligt komplext område och det råder en stor brist på den expertis som krävs för att säkerställa att alla digitala tjänster fungerar som de skall. Det är också otroligt viktigt att organisationer skaffar sig förmågan att kunna upptäcka, förhindra och hantera säkerhetsincidenter. Vi har under över 20 år arbetat med vår egen expertis inom säkerhetsområdet och erbjuder nu även denna till våra kunder genom tjänsten Security Operation Center, där kunden får tillgång till Telia och Cygates säkerhetsexperter för att upptäcka, förhindra och hantera säkerhetsincidenter. Mer om SOC tjänsten

Acceptera marketing-cookies för att se videon.


1 Ehandel, Malin Sundström, Handelsforskare och föreståndare för SIIR

2 Nyteknik, Maria Stockhaus (M) trafik- och digitaliseringspolitisk talesperson

3 Platform24 Healthcares vd Jacob Stedman till DI Digital Hälsa.

4 Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering KTH