Cystore

Sjukvården i behov av it

Vi ser ett stort ökat behov av digitala lösningar för att avlasta sjukvården så att fler kan få hjälp snabbare när de söker vård. Mårten Bastmark jobbar med en av Cygates största kunder inom drift och outsourcing. Våra tjänster inom nätverk och säkerhet är verksamhetskritiska för sjukvården, så allt måste fungera hela tiden.

Vad gör du i ditt jobb?

– Jag och mina kollegor jobbar med en av Cygates största driftkunder. Jag är ansvarig för leveransen och har även varit ansvarig för upphandlingen av det befintliga driftavtalet. Cygate sköter drift, support och övervakning av det regionala nätet hos kunden med alla tillhörande tjänster.

Hur har ditt jobb förändrats under den här situationen?

– Vi kan ju inte träffas lika ofta som tidigare, så uppföljningsmöten och planering sker i högre utsträckning med hjälp av digitala plattformar och verktyg. När vi behöver vara på plats följer vi alla restriktioner och är försiktiga, men det mesta går att sköta på distans. Nu har vi varit med och hjälpt till med etableringen av fler mobila anslutningsformer för provtagningsverksamheter, och även höjt kapacitet och prestanda för distansarbetande personal.

Vad är högsta prioritet just nu?

– Vi har en kund som har en mycket viktig samhällsfunktion. Att förse vården med nödvändiga tjänster inom ICT blir särskilt viktigt i kris. Om det inte går att kommunicera, eller till exempel hämta journaluppgifter om en patient, kan det få förödande konsekvenser. Nu när vården är så hårt belastad blir det ännu viktigare med hög leveranskvalitet och flexibilitet. Omprioriteringar inom vården gör att vi också måste kunna ställa om mycket snabbt. Det finns inte utrymme för fel eftersom vården är helt beroende av de tjänster vi levererar. Än så länge har vi lyckats mycket bra, och våra uppdragsgivare har varit nöjda. Det är förstås roligt med sådan feedback.

Vad är några av utmaningarna just nu?

– Jag har alltid varit mycket intresserad av mitt arbete och drivs av utmaningar och höga krav. Vi känner oss motiverade! Eftersom kundens nätverk och de tjänster vi levererar möjliggör att sjukhusen kan skicka röntgenbilder, provsvar och e-recept och att människor kan få hjälp så är samhällsnyttan med våra insatser tydlig. Det känns mycket bra att bidra till sjukvården i dessa tider.

Vad gör vi för att stötta vården framöver?

Det rådande hälsoläget skapar stort tryck på den svenska vården. Behovet av effektiv hantering av bemanning och incidenter ökar. Därför har vi nu valt att erbjuda Telia Bemanning och Telia Incidenthantering kostnadsfritt i 6 månader till svenska hälso- och vårdgivare. Läs mer om det och vår övriga satsningar på e-hälsa här.

Mårten Bastmark

ICT-expert inom hälsa och sjukvård