Cystore

Förändrad konsultroll

På Cygate jobbar vi med att leverera lösningar, rådgivning och kundservice i högsta klass. Hur förändras detta när vi ser utvecklingen av nya innovativa lösningar för samarbete på distans mot bakgrund av krisen vi nu befinner oss i. Vi ställde några korta frågor till en av våra konsulter Elias Saado hur denna tid har förändrat hans arbetssätt som säkerhetskonsult på Cygate.

Hur har din vardag sett ut den senaste tiden?

Vardagarna har varit ganska annorlunda mot hur de egentligen brukar se ut, att sitta hemma och jobba under en längre period är en omställning som man inte riktigt var beredd på. Man skulle kunna tro att man fått mindre att göra och att kunderna har efterfrågat mindre men så är inte fallet. Jag har däremot fått in mer jobb dem kommande veckorna än vad jag haft de senaste 6 månaderna. För att kunna socialisera sig lite så är ett tips att ha Morgonmöten och fikamöten efter lunch via din tillgängliga videotjänst.

Hur har denna tid skilt sig åt jämfört med tidigare?

Utöver att vi sitter hemma och arbetar så skiljer det sig inte så jättemycket, arbetar fortfarande mot mina kunder och hjälper dem att stabilisera och förvalta sin IT-miljö. Däremot kan man se en skillnad i vad för typ av problem kunderna har, många var inte beredda på att hela avdelningar skulle jobba hemifrån.

Vilka frågor har Cygates kunderna just nu?

En effekt av att så många jobbar hemifrån skapar frågor kring strukturen av sin infrastruktur med fokus på VPN-tjänster inledningsvis. Har även upplevt en viss oro hos kunderna där de funderar över om de har kapaciteten för att hantera alla sina användare i hemmamiljö.

Vilken hjälp behöver Cygates kunder just nu?

Idag tror jag faktiskt att Cygate kunder behöver stöttning och hjälp för att känna sig trygga i att deras IT-miljö är säker och tillgänglig. Många oroar sig över att VPN ska gå ner eller att licenserna inte ska räcka till. Jag anser att Cygate ska vara pelaren för våra kunder och att de ska kunna finna denna trygghet hos oss.

Vad tror du kommer vara viktigt för våra kunder framöver?

När vi lämnat fasen då alla skall öka kapacitet och tillgänglighet av företagets IT-miljö anser jag att man bör lägga fokus på säkerheten. Då i princip hela organisationer jobbar hemifrån idag är man extra sårbar mot cyberhot. Ibland räcker det med att man sitter på ett öppet WiFi hemma med en maliciös granne eller förbipasserande för att blotta att en företagsdator befinner sig i huset. Jag tror att man behöver större insyn och kontroll över användarna när dem sitter över VPN.

Elias Saado

Säkerhetskonsult Cygate