Cystore

Välkommen till ett säkrare hemmajobb

Många är beroende av våra tjänster just nu. ​Vi vill hjälpa våra kunder, skydda våra medarbetare, och agera solidariskt i dessa tider. Här är några områden våra kunder behöver mest hjälp inom just nu.

Kapacitetsbrist

Det är inte ovanligt att det uppkommer kapacitetsbrist i samband med den stora ökningen av antal distansarbetare vi sett den senaste tiden. Detta beror på underdimensionerad utrustning, serverkapacitet i molnet och förbindelser. Det är viktigt att snabbt identifiera och åtgärda dessa flaskhalsar för att distansarbetet ska fungera och för att användarupplevelsen ska bli bra.

Access

Många företag kräver att deras anställda ska ansluta sig till företaget på ett säkert sätt vilket omfattar både att skydda informationen med kryptering och att säkerställa att det bara är behörig personal som når verksamhetens information och applikationer. Vanligtvis krävs VPN och autentisering för att kunna göra detta. Men de flesta företag har inte en licens per användare utan ser just nu att de har ett behov av ett utökat antal VPN-licenser. Det finns ett antal parter som har ett erbjudande kring detta i dessa kristider och i vissa fall kan detta även köpas som tjänst.

Tillgänglighet av information

Under kris är många verksamheters olika sidor på internet om möjligt ännu mer kritiska och de får inte gå ner. Att säkerställa att företag-, myndigheters hemsida alltid är tillgänglig oavsett hur hög belastningen än blir, vilket kan vara avsevärt när större delen av befolkningen söker information eller varor samtidigt, blir samhällskritisk.

Klientsäkerhet

Våra klienter finns idag i allt större utsträckning utanför vårt interna nätverk och perimeterskydd. Detta innebär att Cygates kunder måste se till att deras användare kan arbeta på ett säkert sätt oavsett var de befinner sig. Just detta har aktualiserats i och med den snabbt förändrade verklighet som Sverige och resten av världen genomgått på väldigt kort tid. Viktiga frågor för våra kunder just nu är;

  • Hur säkrar vi klienten mot phishing, virus och skadlig kod när personen befinner sig utanför vårt interna nätverk?
  • Hur ser vi till så att användaren identifierar och loggar in på ett säkert sätt?
  • Hur ser vi till så att våra användare får en bra och säker användarupplevelse vid arbete på distans?

Kontinuitetsplaner

Långt ifrån alla företag har planer för hur de skall agera i händelse av kris och de som har det har under denna period fått sett om planerna fungerar och vilka brister som finns. Frågan som många ställer sig eller som alla bör ställa sig är vad de borde ha gjort eller hur de nu skall förbereda sig inför en framtida kris. Vad har vi lärt oss av detta? Här kan Cygate hjälpa företag och organisationer att driva detta arbete för att i framtiden stå bättre rustade när något oväntat händer.