Cystore

Insikter från en säljares vardag

Hur har din vardag förändrats som säljare sedan vi började jobba hemma?

För mig har telefonen alltid varit ett av mina viktigaste verktyg och som ytterligare har ökat i betydelse de senaste månaderna. Telefonkontakterna med mina kunder har ökat men även videosamtal och mail.

Fasta rutiner har blivit viktigt för att hemmaarbete ska fungera, för att hålla fokus och för att jag ska vara effektiv. Jag börjar alla vardagar med att gå en timme med hunden och sen har jag mycket sk ”gå-möten” under dagen. Sen så har jag återupptäckt Felix Gulaschsoppa. En riktig höjdare i kombo med Sambal och gräddfil som jag kan rekommendera säger Anders. 

Vad händer när vi ska börja återgå till den fysiska arbetsplatser?

Jag tror att folk längtar till att återgå till sina arbetsplatser och att få träffas fysiskt igen. Naturligtvis så har många fått upp ögonen för att arbeta hemifrån och alla de verktyg som finns för att effektivt göra detta. Så jag tror att många kommer ta en eller två dagar i veckan och arbeta hemifrån i framtiden om möjligt. Men jag tror inte att det digitala kan ersätta det fysiska mötet helt, vi kommer att behöva hitta nya former där vi möts i person, det är något speciellt som händer i mötet mellan människor.

Vilka frågor är viktiga för Cygates kunder just nu?

Tidigare var det lite panik då en väldigt stor andel av våra kunders anställda skulle börja arbeta hemifrån. Kapaciteten fanns inte och trycket på IT-avdelningarna från organisationen var otroligt hög. Det har varit stort fokus på att hålla igång det befintliga och inte så mycket kring nya lösningar. 

Men nu den senaste tiden är mycket ”business as usual” och intresset för nya lösningar börjar ta fart. Jag tror att kunderna kommer utnyttja sina produkter och tjänster mer effektivt i framtiden. De ser helt enkelt över vad de har köpt och vad som ingår på ett helt annat sätt än vad de har gjort tidigare. Detta anser jag är mycket bra eftersom det ofta ökar känslan av att man har gjort en bra investering och utnyttjar IT-budgeten effektivt. 

Vilken hjälp behöver Cygates kunder just nu? 

Bland mina kontakter har de fått fler frågor från sin egen verksamhet just nu och de behöver då hjälp från Cygate för att kunna besvara dessa frågor. Detta är en roll som vi på Cygate är perfekta för eftersom vi vill ”Guida” våra kunder. Cygate hjälper kundens kund, i detta fall användaren, och det skapar ett väldigt högt förtroende samt att det öppnar upp för väldigt många smarta lösningar. 

Det som våra kunder också behöver hjälp med är att snabbt kunna hjälpa till att felsöka. Tidigare satt de allra flesta medarbetarna på kontoret. Nu sitter de hemma och på olika nätverk. Det blir väldigt svårt att felsöka och det tar lång tid.

Hur tror du denna tid kommer förändra arbetssättet hos våra kunder?

Jag tror att glömskan kommer relativt snabbt och när besparingskrav kommer är det enkelt att dra ner på beredskapen. Min rekommendation är att våra kunder behåller grundförutsättningarna för att snabbt kunna skala upp och ner sin IT-miljö. Min känsla är dock att många kommer att ta höjd för ökad kapacitet vad gäller sin plattform och hårdvara. Där är det svårare att växla upp snabbt. Men när det kommer till licenser så kommer kanske många skala ner.

Anders Cajanus, Account Manager Public

Anders Cajanus