Vad är SaaS - Cygate
Cystore

Vad är SaaS eller software as a service

SaaS, software as a service eller mjukvara som tjänst på svenska är tillsammans med PaaS och IaaS olika byggblock eller pusselbitar i en molnleverans där SaaS är själva mjukvarudelen i lösningen.

SaaS - mjukvara som tjänstMjukvara som tjänst eller SaaS är ett sätt att leverera applikationer till användare eller klienter över internet, den når applikationen antingen via en webbläsare eller applikation på sin klient vare sig det är en PC, Mac eller smartphone. Användaren kommer åt tjänsten via internet oavsett vart denne befinner sig.

Fördelarna med SaaS är att de initiala investeringskostnaderna är låga samt att drift, underhåll och uppdateringar av applikationer sköts av leverantören.

Typiska användningsområden för SaaS

Välkända SaaS-tjänster är Salesforce, Google Mail men även Twitter och Facebook. Inom företag används dock SaaS främst för applikationer inom bokföring, fakturering, säljstöd eller marknadsplanering.

Fördelar med SaaS

 • Skalbarhet & dynamik
  En SaaS-miljö kan skala efter hur verksamheten skalar, behövs fler användare eller applikaitoner är det lätt att skala upp resurserna och samtidigt lätt att även skala ned vid behov.
 • Kostnadseffektivt
  Kunden betalar för det hen använder.
 • Hög säkerhet & redundans
  Då man delar fysiska resurser och fysisk plats med andra kunder är det väldigt hög säkerhet både i den fysiska miljön men även i den virtuella miljön i en SaaS-lösning. Då leverantören har väldigt hög säkerhet får man som kund även detta.
 • Användarvänligt
 • Enkla uppgraderingar
  Uppgraderingar av mjukvaran sköts av leverantören automatiskt utan extra kostnad.
 • Tillgänglighet
  Applikationen är tillgänglig över internet oavsett var användare befinner sig.