Vad är hybridmoln - Cygate
Cystore

Vad är ett hybridmoln eller en hybrid molntjänst?

Ett hybridmoln eller hybrid molntjänst är en kombination av ett privat moln, sitt egna datacenter och/eller ett publikt moln.

Framväxten av hybrida moln har såklart skett på grund utav möjligheten och kravet att kunna segmentera information beroende på säkerhetsklassning men också möjligheten att få en översiktsbild av hela sin miljö.

Verksamheten kan flytta data eller information mellan det privata molnet och det publika lite för att både optimera säkerhet men även kostnader. Affärskritisk information och tjänster hanteras i det privata medan t ex företagets webbplats som bör klara trafiktoppar kan driftas i det publika molnet.

Fördelar med hybridmoln

Fördelar med det hybrida molnet inkluderar möjligheten till kontroll av den kritiska informationen medan trafiktoppar kan hanteras. Behöver verksamheten skala upp kan ett hybridmoln vara flexiblare än ett enbart privat moln.

I och med att verksamheten kan flytta information mellan miljöer kan de även optimera för kostnader och effektivisera på helheten.

För organisationer med mycket legacy-system kan hybridmolnet vara ett första steg för att både lära sig men också för att kunna underlätta digitalisering i verksamheten.