Vad är ett publikt moln - Cygate
Cystore

Vad är ett publikt moln?

Ett publikt, delat eller offentligt moln eller molntjänst är när flera organisationer eller verksamheter delar på den tillgängliga hårdvaran, lagringsutrymmet och nätverksåtkomsten för tjänsten.

Ett publikt moln eller molntjänst kan erbjuda både enklare funktionalitet som fillagring och dokumenthantering men även mer avancerade företagstjänster.

Exempel på publika molntjänster är Azure, Amazon Web Services eller Cygates egna Hosted VMware.

Fördelar med publika moln

  • Många kunder delar på samma resurser vilket leder det till lägre kostnader för den enskilda kunden, du betalar bara för det du använder.
  • Då många publika molntjänster är byggda med skalbarhet i grunden kan du som kund växa näst intill obegränsat i en publik molntjänst.

Nackdelar med ett publikt moln

  • Resurser delas mellan kunder på samma hårdvara och nätverk vilket gör att säkerheten blir lägre.
  • Trafiktoppar och attacker mot en organisation på det publika molnet kan påverka andra som använder samma del av det publika molnet.
  • Flexibiliteten jämfört med ett privat moln är lägre då resurser delas, du kan som kund inte anpassa hårdvara eller miljön för att möta specifika affärsbehov.