Vad är ett privat moln - Cygate
Cystore

Vad är ett privat moln?

Ett privat moln eller molntjänst är byggt och anpassat efter en specifik verksamhets affärsbehov. Infrastrukturen och nätverket är privat och uteslutande till för den organisationen som nyttjar tjänsten.

Ett privat moln kan i många fall också liknas med traditionell outsourcing men där betalningsmodeller och skalbarhet kan skilja mellan dem.

Exempel på organisationer som använder sig av privata molntjänster är myndigheter och organisationer med kritiska system där säkerhet och tillgänglighet är viktigt.

Cygate erbjuder bland annat privata moln på VMware och Azure Stack-plattformarna.

Fördelar med privata moln

  • Då resurser och infrastrukturen enbart är anpassade för din verksamhet går säkerheten att höja avsevärt mot ett publikt moln.
  • Flexibilitet i hårdvara och anpassningar av plattformen går att göra då den ej delas med andra.

Nackdelar med privata moln

  • Skalbarheten mot publika moln är sämre då det finns en gräns då hårdvara och utrymme kan ta slut, detta går givetvis att lösa även det men flexibiliteten hos ett publikt moln finns inte i det privata.
  • Kostnaden för en privat molntjänst eller lösning är högre än en publik.