Cystore

Mer än moln

Digitaliseringspartner med fokus på verksamhetsnytta

Vi på Telia Cygate har spenderat de senaste 40 åren med att designa säkra lösningar, inte bara för det egna datacentret, utan även det publika molnet och nätverket som binder dom samman.

Tillsammans med Telia, som är en del av Sveriges totalförsvar, bygger vi svenska molntjänster i säkra svenska datahallar med svensk personal, som kombineras med publika molntjänster och säkerhetstjänster.

Välkommen att fortsätta din digitaliseringsresa in i molnet med oss.

 

Telia Cygate molnlösningar

MOLNUTMANINGEN


Att hitta rätt molnlösning kan vara ett komplext problem, speciellt i offentlig sektor där regulatoriska krav styr. Därför börjar vi aldrig med att diskutera vilken molnmix som skulle passa bäst. Vi börjar alltid med att se på vilken verksamhetsnytta våra lösningar ger till våra uppdragsgivare.

 

KONNEKTIVITET


De flesta har redan påbörjat sin digitaliseringsresa in i molnet. Vi märker dock att många gjort det utan att se till helheten och skalbarheten. Det här kan skapa problem när behoven förändras. Genom att installera lösningar som bättre kopplar samman olika moln råder vi bot på detta.

 

IDENTITETSHANTERING


Det enda sättet att etablera förtroende är att utgå från att man inte litar på någon och detta koncept kallar vi till vardags “Zero Trust”. Därför har vi en metod för att veta vem eller vad det är som ansluter och det gör vi med identitetshantering och certifikat.

 

 

Telia Cygate och Haldor – säkra moln i skolan

Haldor utvecklar pedagogiska verktyg, helt integrerade i Microsoft Teams. Tillsammans gör Telia Cygate och Haldor det möjligt för svenska skolor att dra nytta av användarvänligheten och innovationskraften i globala molntjänster samtidigt som all data lagras och behandlas i Sverige, på ett tryggt och lagenligt sätt.

Läs mer om hur Haldor drar nytta av Teams i skolan: Haldor värdesätter trygg tekniklösning och gott samarbete

Läs om Sveriges a-kassor, hur de nyttjar Azure Hub för snabbare service till sina medlemmar: Sveriges a-kassor lyfter medlemsservicen med flexibel infrastruktur

Läs om hur Södra Skogsägarna nyttjar molntjänster: Södra skogsägarna in i framtiden