Cystore

Ökad flexibilitet, användarvänlighet och verksamhetsnytta med molntjänster

Molntjänster och hybrid IT

Molntjänster innebär att man skiftar från ett traditionellt sätt att köpa och konsumera IT, till att istället köpa det i form av tjänster. Detta ger företag en ökad flexibilitet och användarvänlighet, vilket medför en ökad verksamhetsnytta.

Hybrid-IT, Moln, Outsourcing?

På Cygate pratar vi om molnet eller molntjänster som en av tre leveransmodeller av IT, de andra två är egenproducerad IT samt Outsourcing. Kombinationen av två eller flera av dessa leveransmodeller kallar vi i sin tur hybrid-IT och är det vanligaste hos många organisationer idag. Det vanligaste exemplet är en hybrid av egna servrar och lagring som kombineras med servrar i molnet, detta kallas ofta hybridmoln.

Molntjänster i sin tur kan bestå av enbart infrastruktur i form av IaaS, eller PaaS – en färdig plattform, eller som en fullständig applikation eller mjukvara i form av SaaS.

Att ta fram en strategi för molnet

Undersökningar visar att få företag i Sverige har eller har tänkt att utveckla en långsiktig strategi för användning av molntjänster. Samtidigt uppger majoriteten att de använder någon form av IT-infrastruktur som tjänst. Med tanke på den ökande mängden molndriftstjänster (både sanktionerade och icke-sanktionerade, s.k. shadow-IT), den snabba utvecklingen och vikten av att skydda verksamhetssystem och data så finns det hos många behov av rådgivning, för att kunna ta fram långsiktiga strategier kring sin IT-infrastruktur. Cygate har lång erfarenhet av det och våra över 500 experter kan guida er i integration, transition eller transformationsprojekt oavsett leveransmodell.


Utan molntjänster ingen digitalisering

Genom att välja bort utländska molntjänster riskerar svenska organisationer att gå miste om förbättrad användbarhet, tillgänglighet och effektivitet, vilket är extremt viktiga komponenter i digitaliseringsresan. Utmaningen är att få utväxling på den innovation vi hittar i dagens molntjänster utan att riskera att känslig information kommer på villovägar. Mycket av debatten kring detta har sista tiden handlat om att begränsa användandet av vissa typer av molntjänster. Vi flyttar fokus från fysiska gränser och lagrum till att istället utgå ifrån informationen, som behöver klassas och behandlas på rätt sätt. För utan denna kontroll riskerar digitaliseringsresan att sluta på helt fel plats och till en allt för hög kostnad. Cygates guider kan bland annat hjälpa er med en förstudie eller säkerhetsklassning av er information.