Cystore

Få full koll på era behov med en molnanalys


JOURNEY TO THE CLOUD BY FAR

Vi hjälper er att steget till molnet. Med arkitekturmetodiken ”FAR och med hjälp av Cloud Adoption Framework från Microsoft guidar vi er genom processen och ser till så att ni får den Azure Landing Zone som är bäst lämpad för era behov, både i nuläget och i framtiden.

DET HÄR INGÅR

Med FAR får ni ett fundament av “best practices”, dokumentation och möjlighet att välja verktyg för olika typer av interna intressenter: arkitekter, IT-utvecklare och beslutsfattare så att ni kan nå era långsiktiga och kortsiktiga affärsmål.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

FAR-processen innehåller ett antal workshops där vi på Cygate leder och skapar en grundläggande dokumentation så att ni kan få kontroll och på era behov och er Azure-miljö. Vi hjälper er genom processen och säkerställer att ni får ett Governance Framework som passar er Azure-miljö både i nuläget och i framtiden.

WORKSHOPS (3–4 TIMMAR)

DAG 1 – Förberedelser
Vi planerar: samsynsworkshop, governance-workshops, nätverks- och säkerhets-workshop, riskanalys samt andra eventuella behov. Resultat: Workshop-plan

DAG 2 – Samsyn
Vi tittar på er nuvarande situation, er nuvarande IT-miljö och möjliga utmaningar. Mål: vad är visionen, gapanalys, har vi samsyn, är alla överens? Resultat: Förstudierapport

DAG 3 – Genomgång av Governance
Molnstyrningsmodell, finansiell styrning, operativ styrning, teknisk styrning. Resultat: Governance-dokumentation

DAG 4 – Krav för nätverk och säkerhet
Insamling av krav och kategorisering av krav. Resultat: Kravrapport, design på hög nivå

DAG 5 – Riskanalys

Riskinsamling, riskbedömning och åtgärdsplan. Resultat: Riskrapport

Baserbjudandet inkluderar förberedelse och konsensusworkshop som skapar en grund för information för Cygate för att kunna uppskatta resten av det arbete som behövs. Normalt 100 till 300 timmars konsultarbete

Detaljerad information

Journey to the Cloud by CAF

Onepager – Journey to the Cloud by CAF