Cystore

Utbildning

Få maximalt utbyte av dina IT-investeringar med höjd kompetensnivå.

Vi höjer dina medarbetares kompetensnivå genom att tillhandahålla avancerade, kundanpassade utbildningar med praktiska laborationer, så att du får maximalt utbyte av dina IT-investeringar. Certifierade konsulter och instruktörer med stor erfarenhet inom respektive område håller regelbundet schemalagda standardkurser och kundanpassade utbildningar. Med höjd kunskapsnivå blir våra framtida diskussioner ännu mer fruktbara.

Bli ännu vassare

Vi tillhandahåller avancerade utbildningar inom samtliga produkter och lösningar vi erbjuder. Vi är auktoriserad utbildningspartner till bland annat Check Point och håller regelbundet schemalagda standardkurser och kundanpassade utbildningar. Certifierade konsulter och instruktörer med stor erfarenhet inom respektive område har utvecklat våra egna kurser. Vi kan genomföra verklighetstrogna övningar och simuleringar hos oss eller hos dig. Vi använder respektive leverantörs kursdokumentation vid certifieringsförberedande kurser. Kursdokumentationen är oftast på engelska, men kurserna hålls på svenska.

Eget utbildningstillfälle och kundanpassningar

Är ni fyra personer, eller fler, från samma företag som tänker gå utbildning, kan vi erbjuda er ett eget utbildningstillfälle. Vi har då även möjlighet att göra anpassningar efter era önskemål.

Utbildning