Cystore

STRATEGI OCH RÅDGIVNING

Företag och organisationer efterfrågar allt fler nya funktioner för att kunna arbeta smartare, spara mer tid eller skapa mer värde för sina kunder eller andra intressenter.

Tillsammans med er kan Cygates experter och konsulter ta fram långsiktiga och hållbara strategier anpassade efter er verksamhets mål. Vi kan hjälpa er att ta ett helhetsgrepp när det kommer till IT-infrastruktur, säkerhet, digital arbetsplats eller allt som har med molnet att göra.

Eftersom vi som oberoende leverantör samarbetar med minst två och helst tre av marknadens ledande teknikleverantörer inom respektive område gör att vi, utifrån er unika situation kan rekommendera den mest optimala tekniklösningen för er.

Cygates infrastrukturarkitekter

Vi hjälper er att implementera nya funktioner i er IT-infrastruktur, för smartare och mervärdeskapande nytta. Våra infrastrukturarkitekter är välutbildade och uppdaterade med den senaste kompetensen. De äger en passion för kunder och brinner för att hjälpa er att utvecklas.

Med arkitekter som har erfarenhet av leveranser av komplexa projekt samt erfarenhet av att även äga ansvar för operationella miljöer, har vi goda möjligheter att axla en rådgivande position.

Cygates molnkonnektor

Med lång erfarenhet av systemintegration av IT-miljöer och molntjänster vet vi att det finns många frågetecken, utmaningar och orosmoment inför en molnstrategi.

Oavsett vilken typ av verksamhet ni befinner er kan behov uppstå av hjälp med att kunna ställa rätt frågor och ge råd kring den utveckling som sker. Vi kallar det att vara en molnkonnektor, det vill säga, vi kan nätverket, säkerheten och datacentret samt kan leverera egna samt andras molntjänster och kan därför hantera både delarna och helheten i en komplex lösning.