Cystore

Service Manager

Med en Service Manager får ni redan i samband med upprättandet av avtalet en god samverkan och kontinuitet mellan er organisation och Cygate. Tillsammans sätter vi oss in i er verksamhet, är lyhörda till era behov samt är er röst inåt i vår organisation.

Service Manager

Vi är er självklara rådgivare och i ett nära partnerskap hjälpa er utveckla och öka affärsnyttan för er verksamhet. Vårt kundlöfte ”Alltid Där” betyder att vi vill vara nära er som kund genom att stötta er i ert arbete med IT.

Med många års erfarenhet av olika IT-verksamheter tar vi som Service Managers ansvar för Cygates leverans och för era avtalade tjänster, allt från tecknade serviceavtal till driftavtal.

 

Varför Service Manager?

 • Er personliga kontaktyta för leveransen, med förståelse för er verksamhet
 • Er rådgivare att utveckla era tjänster utifrån er verksamhets förändrade krav och behov
 • Etablerar en tydlig samverkansmodell mellan er och Cygate
 • Ökad kontroll och förbättrad planering av den installerade basen över tid
 • Säkerställer kvalitet i leveransen
 • Vid behov hjälp med eskaleringar

 

Vad ingår?

Service Managern genomför uppföljningsmöten enligt tillsammans etablerad samverkansmodell. I olika forum behandlas till exempel SLA-uppföljning, avtalsförändringar, uppdateringar kring livscykelhanteringen samt proaktivt förändra tjänsterna utifrån krav och behov. Cygates Service Managers är erfarna inom projektstyrning och certifierade inom ITIL.

 • Namngiven Service Manager
 • Samverkansmodell som beskrivs i en samverkanshandbok
 • Operativa möten enligt överenskommen samverkansmodell
 • Service Manager kallar till, leder och dokumenterar de operativa mötena
 • Presentationer av rapporter enligt överenskommen samverkansmodell
 • Rådgivare för befintliga eller nya tjänster
 • Kontaktyta för frågor eskalering gällande operativa processer