Cystore

SERVICE SOM SKAPAR TRYGGHET

Företagets IT-infrastruktur är idag en central del av verksamheten. Vårt utbud av supporttjänster säkerställer tillgängligheten och stabiliteten i din IT-miljö. Genom att anpassa supportnivåerna efter verksamhetens krav och behov av extern kompetens minskar risken för långa och kostsamma avbrott.

Vi har alltid de högsta certifieringarna hos de ledande leverantörerna som säkerställer djup specialistkunskap hos våra konsulter och supporttekniker.

I vårt serviceerbjudande ingår alltid:

 • En kontaktväg för felanmälan
 • Felavhjälpning
 • Ärende- och RMA-hantering
 • Supportweb

Att välja servicenivå

Målet är att du ska få så snabb och heltäckande support du önskar. Du väljer själv servicenivå utifrån din verksamhets krav eller en specifik utrustnings sårbarhet. Är du osäker på vilken nivå du ska välja hjälper vi självklart till med förslag på servicenivå och upplägg.

Tilläggstjänster

För att får mer än en reaktiv service och support rekommenderar vi också att komplettera med våra övriga tjänster. Tjänsterna har för avsikt att avlasta er egen IT-avdelning, skapa bättre kontroll över er installerade bas och ge en ökad trygghet.

Support / samverkan

 • Tillgänglighetsavtal
 • Vidareförmedling

Proactive / analys

 • Analys av installerad bas
 • Hårdvaruanalys Cygate SMART
 • Technical Account Manager (TAM)

Operations / teknisk drift

 • Drift
 • Fjärraccess
 • Övervakning
 • Service Manager