Projektledning & service management - Cygate
Cystore

Projektledning och Service management

Behovet av projektledning och service management ökar med komplexiteten. Vad kostar det i dag att ha ett nätverk som inte fungerar? IT-säkerhet som inte skyddar? Brister i rutiner och dokumentation?

Projektledning

Behovet av projektledning ökar med komplexiteten. Vad kostar det i dag att ha ett nätverk som inte fungerar? IT-säkerhet som inte skyddar? Brister i rutiner och dokumentation?

Vi besitter bred kompetens att driva stora komplexa projekt. Cygates specialiserade projektledare har de erfarenheter som behövs för att säkerställa att ett projekt genomförs med kvalitet och effektivitet inom givna ramar. Risker minimeras och värdet av projekten ökar.

Framgångsfaktorn hos våra projektledare är kunskapen de besitter som systemintegratör. För att lyckas i leveranserna är det nödvändigt att både förstå̊ era behov och förutsättningarna kopplat till den teknik vi levererar.

Projektledaren ansvarar för hela processen, allt från att analysera behov och säkerställa rätt förutsättningar till ett strukturerat genomförande med ett kvalitetssäkrat resultat till verksamheten.

Service Management

Service Management är länken mellan er som kund och Cygate. En Service Manager involveras tidigt i projektet i syfte att skaffa sig kunskap om er organisation och om hur de avtalade tjänsterna kommer att stödja er verksamhet.

Med många års erfarenhet av olika IT-miljöer och organisationer medverkar en Service Manager till att både utveckla samarbetet mellan Cygate och er som kund samt att öka affärsnyttan för tjänsterna och utveckla er IT-verksamhet.