Cystore

Projektledning

Behovet av projektledning ökar med komplexiteten. Vad kostar det i dag att ha ett nätverk som inte fungerar? IT-säkerhet som inte skyddar? Outtalade behov eller krav som inte framkommer men som är vitala för er verksamhet?

Projektledning

Behovet av projektledning ökar med komplexiteten. Vad kostar det i dag att ha ett nätverk som inte fungerar? IT-säkerhet som inte skyddar? Outtalade behov eller krav som inte framkommer men som är vitala för er verksamhet?

Framgångsfaktorerna i stora och komplexa projekt är att ha en bred förståelse för verksamhetens behov. Cygates projektledare säkerställer att den breda tekniska kompetensen hos oss som leverantör samverkar med er verksamhet för att på så sätt leverera de bästa lösningarna anpassade efter varje projekts unika behov.

Kundlöftet ”Alltid Där” betyder att vi vill vara nära er som kund genom att stötta er i ert arbete med IT. Vi åtar oss uppdrag där vi agerar projektledare, moderator/facilitator för workshops, genomför analyser och  behovsinventering. Vi kan arbeta internt hos er som kund eller som en stöttande roll inom er verksamhet som exempelvis interims-chef eller projektledare för era interna projekt.

Som stöd i att leverera kvalitetssäkrade lösningar och projekt till er som kund finns alltid möjligheten att använda vår egen metodik (projektmodell). I metodiken har vi samlat all den erfarenhet vi har från våra 40 år i branschen. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna att på ett kvalitetssäkrat och effektivt sätt leverera våra projekt. Från förstudie och framtagande av behov till installation och överlämning till förvaltning. Vi har även stor erfarenhet av att anpassa våra projekt utifrån andra projektmodeller.

 

Projektledare på Cygate;

·       Ser helheten hos er som kund – vi ser både IT och verksamhetens behov

·       Säkerställer att er verksamhet får den bästa tekniska lösningen

·       Har stor förståelse för verksamheten och kan översätta detta till IT-behov

·       Arbetar med komplexa projekt där vi tar ett helhetsansvar för en kvalitetssäkrad leverans

·       Ansvarar för projektens genomförande där vi leder, samordnar och prioriterar projektmedarbetarnas arbete

·       Ansvarar för budget, tid, omfattning och kvalité i alla våra projekt

·       Arbetar alltid med ändringhantering, rapportering och kvalitetssäkring som ett led i att hålla er som kund uppdaterade under hela projektet

En projektledare på Cygate har den erfarenhet och innehar de certifieringar inom relevanta områden som krävs för uppdragets karaktär. Vi innehar certifieringar inom IPMA, PMI och ITIL.