Cystore

Design och Installation

Goda idéer behöver konkretiseras. Ett lyckat IT projekt har nästan alltid föregåtts av goda förberedelser.

Vi är systemintegratörer i själ och hjärta och är specialister på att skissa på din framtida IT miljö med de nödvändiga och korrekt dimensionerade teknikresurserna oavsett om det handlar om routrar, servrar, brandväggar eller kommunikationslänkar.

Fastighets-, bredbands-, områdes-, och stadsnät, datorhallar, övervakningssystem och konferensrum. Vi är specialiserade på att projektera och installera infrastrukturen för allt kring IT: nätleverans, kabelsystem och kommunikationsutrustning. Alltid med garanterat lång livslängd.

Många gånger kan installation av ny teknik innebära ett känsligt ingrepp i din IT miljö. Tolerans för fel i detta skede är väldigt lågt.  I varje installationsprojekt strävar vi efter att leva upp till vår Cygateanda – alltid där! För oss innebär det att vår hederskodex är att alltid leverera på överenskommen tid och kvalitet.