Cystore

VI LÖSER DET KOMPLEXA

Infrastruktur med fler möjligheter till fler människor på fler ställen.

Över 500 guider till din tjänst

Telia Cygate består av över 350 högt certifierade tekniker och konsulter som levererar lösningar, rådgivning och kundservice av högsta klass. Vi gör det komplexa enkelt och hjälper dig med att utifrån rätt lösning leverera affärsnytta på riktigt.

Strategi & rådgivning

Företag och organisationer efterfrågar allt fler nya funktioner som hjälper dem att jobba smartare, spara mer tid eller skapa mer värde för sina kunder eller andra intressenter.

Tillsammans med er kan Telia Cygates experter och konsulter ta fram långsiktiga och hållbara strategier utifrån just er verksamhets mål.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med strategi och rådgivning.


Projektledning

Behovet av projektledning ökar med komplexiteten. Vad kostar det i dag att ha ett nätverk som inte fungerar? IT-säkerhet som inte skyddar? Brister i rutiner och dokumentation?

Vi besitter idag en bred kompetens att driva stora komplexa projekt.

Läs mer om hur våra projektledare arbetar.


Service management

Med en Service Manager från Telia Cygate blir vi er självklara rådgivare. Genom ett nära partnerskapet ser vi till att samverkan och kontinuitet mellan er organisation och Telia Cygate fungerar smidigt. Vi hjälper till att utveckla och öka affärsnyttan i er verksamhet.

Läs mer om hur våra service managers arbetar.


Integration

Våra tekniska experter levererar lösningar av högsta klass oberoende av leverantör och teknik, de hjälper dig optimera din IT-miljö och förenklar vardagen både för dig och dina kunder.

Läs mer om våra tekniska experter och hur de jobbar med integration.


Installation & design

Ett lyckat IT projekt har nästan alltid föregåtts av goda förberedelser.

Vi är systemintegratörer i själ och hjärta och vi är specialister på att skissa på din framtida IT miljö med de nödvändiga och korrekt dimensionerade teknikresurserna.

Läs mer om våra experter inom installation och design.


Service & support

Företagets IT-infrastruktur är idag en central del av verksamheten. Vårt utbud av supporttjänster säkerställer tillgängligheten och stabiliteten i din IT-miljö.

Våra supporttekniker och service desk finns alltid tillgänglig.