Cystore

Att jobba på Cygate

Vår företagskultur och våra värderingar uppmuntrar till samarbete och kunskapsutbyte. Nyckeln till lärande är förmågan att samarbeta och kommunicera på en mängd olika sätt. Vi ska förstå våra kunders behov för att kunna omvandla dessa till lösningar i deras verksamhet som ger högre effektivitet och mindre risk.

Cygate vilar på den tunga kompetens som vår personal står för inom varje område. Det som gör hela skillnaden är den drivkraft som finns i det personliga engagemang som Cygates medarbetare bidrar med. Drivkraften kommer ur teknikintresset, serviceandan och öppenheten för nya möjligheter.

Cygate som arbetsgivare

På Cygate anser vi att det är viktigt att det finns utvecklingsmöjligheter, att vi är en lärande organisation med kompetenta medarbetare. Det finns möjlighet att arbeta med stora och komplexa projekt samt möjligheter att certifiera och utveckla sig.

Cygate är  en del av Telia Company. Vi arbetar tätt ihop och bidrar till att du som medarbetare har ytterligare utvecklingsmöjligheter och olika karriärvägar. Läs mer på Telias karriärssida.

Cygate är en del av Telia Company och delar visionen Bringing the world closer. Det betyder att allt vi jobbar för ska leda till att människor och företag kommer närmare varandra. Våra kunder ska få tillgång till rätt information i rätt tid med rätt kapacitet på rätt plats.

Vi har stor frihet inom ramarna för vår affärsidé, vår vision och våra gemensamma värderingar. Vår komplexa teknikmiljö, genuina intresset och den glada och kamratliga stämningen – det är vår styrka och det är det som gör oss unika.

Alltid där

Under 2007 bad vi våra kunder att beskriva Cygate, då föddes begreppet ”Alltid där”. Sedan dess har det varit vår ledstjärna och den har stått fast genom allt som har förändrats under alla dessa är. Det är en ledstjärna som vi som jobbar på Cygate alltid försöker leva efter.  Läs mer om Alltid där här.

Våra värderingar

Våra värderingar – Dare, Care och Simplify – bidrar till att vi i varje tillfälle kan ta rätt beslut. Vi vågar och agerar, bryr oss om och förenklar för varandra och för våra kunder. Vi tror på självledarskap som nyckeln till ökat engagemang, bättre resultat och välmående i allt vi tar oss för. Vi är även måna om att ta ansvar för miljön, genom att vi alltid agerar och väljer de alternativ som är det bäst för att skapa ett hållbart samhälle.