Att jobba på Cygate

Vår företagskultur och våra värderingar uppmuntrar till samarbete och kunskapsutbyte. Nyckeln till lärande är förmågan att samarbeta och kommunicera på en mängd olika sätt. Vi ska förstå våra kunders behov för att kunna omvandla dessa till lösningar i deras verksamhet som ger högre effektivitet och mindre risk.

Cygate vilar på den tunga kompetens som vår personal står för inom varje område. Det som gör hela skillnaden är den drivkraft som finns i det personliga engagemang som Cygates medarbetare bidrar med. Drivkraften kommer ur teknikintresset, serviceandan och öppenheten för nya möjligheter.

Cygate som arbetsgivare

På Cygate anser vi att det är viktigt att det finns utvecklingsmöjligheter, att vi är en lärande organisation med kompetenta medarbetare. Det ska finnas möjlighet att arbeta med stora och komplexa projekt samt möjligheter att certifiera och utveckla sig.

Vi har stor frihet inom ramarna för vår affärsidé, vår vision och våra gemensamma värderingar. Vår komplexa teknikmiljö, genuina intresset och den glada och kamratliga stämningen – det är vår styrka och det är det som gör oss unika.

alltid-dar-wide

Alltid där

Under 2007 bad vi våra kunder att beskriva Cygate, då föddes begreppet ”Alltid där”. Sedan dess har det varit vår ledstjärna och den har stått fast genom allt som har förändrats under alla dessa år. Det är en ledstjärna som vi som jobbar på Cygate alltid försöker leva efter. Läs mer om Alltid där här.