Ta kontroll över er installerade bas av Cisco-produkter

Ta pulsen på ditt nätverk med Dr Stefan - vi hjälper dig få kontroll över nätverket

Ta kontroll över er installerade bas av Cisco-produkter

Nätverket är blodomloppet i din IT-leverans till verksamheten och en förutsättning när viktiga funktioner ska digitaliseras. Detta ställer höga krav på tillgänglighet, vilket är starkt kopplad till nätverkets livslängd, design och avtalad servicenivå - Cygate kan hjälpa dig att ta kontroll.

Låt mig utföra en hårdvaruanalys på ditt nätverk och presentera ett beslutsunderlag för:

 • Kostnadskontroll
 • Serviceoptimering
 • Livslängdshantering.

 

kretslopp_purple Kretsloppet
Säkerställ ditt Cisco-nätverks tillgänglighet, ta kontroll över dina servicekostnader och få hjälp med design och utbytesplan. Med Cygate som partner får du proaktiv hjälp med inventering av utrustning, servicenivåer och utrustningens livslängd.

ANALYS

Analysen är en perfekt utgångspunkt för budgetunderlag, ny design och framtagande av en utbytesplan.

 • Kostnadskontroll
  Betala för service på utrustning som används – inget annat


 • Service-optimering
  Rätt servicepartner med rätt servicenivå på rätt utrustning
 • Kontroll på livslängd
  Få reda på när din utrustning går End-Of-Service


 • Re-design
  Rätt design utifrån verksam-hetens krav – automation, säkerhet och visibilitet
 • Budgetunderlag
  Utifrån vad som behöver bytas ut, erhåll inbytesrabatt och pris för ny lösning
 • UtbytesplanFå en plan för hur du mest effektivt byter ut föråldrad utrustning – vad & när

 


ALTERNATIV

Jag erbjuder två typer av analyser, Cygate IB och Cygate SMART.
De levererar följande svar till dig:

  Cygate IB-analys

  Cygate SMART-analys

 • Investeringshistorik
 • Scanning
 • En gång
 • Kontinuerlig
 • Livscykel
 • Mjukvaruversion
 • Avtalsstatus
 • Livscykel
 • Återrapportering
 • Avtalsstatus
 • Åtgärdsrapport

  Tilläggstjänster för IB-analys

  Tilläggstjänster för SMART-analys

 • Kollektor
 • Energianalys
 • Energianalys
 • Säkerhetsanalys
 •  Hälsokontroll
 • Hälsokontroll
 • Investeringshistorik
 • Övervakning

 

En IB-analys ger, utifrån köphistorik, en ögonblicksbild över vilken utrustning som omfattas av service, vilken servicenivå som tecknats, vilka servicepartners som anlitats samt livslängden på den utrustning som är under service.

En SMART-analys, som kräver en i nätverket installerad mät-prob för att fungera, ger utöver informationen som finns i IB-analysen, även svar på vilken utrustning som faktiskt är ansluten till nätverket, vilka versioner av IOS som används, vilka kända säkerhetshot som finns samt vilken utrustning som finns under serviceavtal.

En SMART-analys kan också utföras kontinuerligt med en frekvens som bestäms mellan oss.

Ladda ner Installerad Bas informationsblad här (pdf)

Service och support
Vi erbjuder också kontinuerlig analys och kontroll genom ett serviceavtal.

 

Vill du ta ett första steg mot full kontroll, kontakta Magnus eller din Cygate-kontakt

Magnus Eriksson
Tel: 076 762 6760
Magnus.eriksson@cygate.se

Cygate AB
Tel: 010-8787000