Cygate Cloud Application Platform

Cygate Cloud Application Platform är en containerbaserad plattformstjänst som låter dig automatisera och skala din applikationsplattform med hjälp av djupgående policys för tilldelning av resurser, säkerhet och åtkomst. Plattformen hanterar sk containers enligt regelverk som gör det enkelt att skala ut och upp i takt med att behoven förändras.

Förutsättningarna för dagens verksamheter förändras fort och en avgörande framgångsfaktor är att snabbt kunna anpassa sig och möta sina kunders behov. I en applikationsbaserad ekonomi ställer detta stora krav på utveckling, test och drift av IT-system. Nya funktioner ska tas fram snabbt, hålla en hög kvalitet och vara säkra och högpresterande. Dessutom ska allt göras till en lägre kostnad än tidigare. Dessa mål är inte alltid förenliga och skapar många gånger konflikter och tuffa prioriteringar för hela verksamheten.

Genom att använda Cygate Cloud Application Platform kan dessa världar förenas kring gemensamma och övergripande principer. Dessa principer, eller policys kan på djup teknisk nivå kontrollera hur resurser fördelas, vilka tjänster som får kommunicera med varandra och hur information ska hanteras. Med detta på plats kan utvecklarna fokusera på ny funktionalitet, testarna kan säkra kvaliteten och driften hantera resurserna med tryggheten att allt görs på ett säkert och kontrollerat sätt.

Testa direkt

Vill du testa Cygate Cloud Application Platform direkt? Skapa ett gratis testkonto och kom igång direkt.


Utvecklarperspektivet – En säker miljö för dina containers

Cloud Application Platform bygger på en plattform för hantering av sk Containers. En Container är en logiskt avskild operativ miljö som möjliggör att en applikation kan delas in i mindre, och av varandra oberoende delar. Dessa delar kan sedan skalas, förändras eller återanvändas utan behovet av att anpassa hela applikationen.
Nya containers kan provisioneras direkt av utvecklaren vilket kortar ner ledtider och ger mer tid till att utveckla nya funktioner. All konfiguration av ramverk, operativsystem och infrastruktur är automatiserat och hanteras av plattformen.

multicloudTestperspektivet – Fokus på kvalitet

Innan en ny funktion kan lanseras och erbjudas till marknaden behöver den gå igenom en serie av kvalitetssäkringar. Detta kan lätt bli en tidsödande process med många miljöer med olika egenskaper beroende på vad som ska testas. Cygate Cloud Application Plattform underlättar provisionering av nya miljöer och hur resurser tilldelas till dessa. De kan enkelt skalas eller skapas om i den mån tester behöver göras om vid t ex regression.
Icke funktionella tester kan underlättas genom att med policys kontrollera säkerheten i applikationen genom att styra vilka komponenter som kan kommunicera med varandra.

Det operativa perspektivet – En agil infrastruktur

Att hantera applikationer i en agil utvecklingsmiljö ställer höga krav på säkerhet och hantering av miljöerna för att förhindra att tjänster förbrukar resurser eller kommunicerar utanför sina givna ramar. En funktions livscykel går genom flera olika miljöer som var och en behöver upprätthållas för att säkerställa att utveckling, test och produktionssättning kan göras under rätt förutsättningar. Resurser tenderar att snabbt allokeras och ledtider för att få nya resurser och miljöer på plats skapar utmaningar för den utvecklande verksamheten. Det kan handla om stora investeringar i hårdvara och licenser samt tidsödande konfigurationer som behöver fås på plats.
Genom att konsumera dessa miljöer som en tjänst kan fokus läggas på att fördela och kontrollera resurser istället för att hantera hårdvara och uppsättning samt konfiguration av operativsystem och applikationsramverk. Resurser i form av minne, CPU och lagring kan enkelt läggas till och fördelas till de miljöer och projekt som behöver dem.

 

Fördelar

För utveckling, test och drift

Tjänsten passar dig som utvecklar, testar eller driftar egenutvecklade applikationer i en Containerbaserad miljö.

Brett stöd för ramverk

Tjänsten har stöd för ett antal olika ramverk och funktionstjänster såsom Apache, Tomcat, MySQL, Message queueing och NFS. Fler läggs till löpande och möjligheten att skapa egna finns.

Enkelhet

Med Containers kan du enkelt tilldela resurser och skala din applikation när, och där det behövs.

Ericsson Apcera Platform

Cygates Application Cloud Platform använder Ericssons Apcera Platform som är ledande inom Containerbaserade applikationsmiljöer.

Ledande närproducerad infrastruktur

Infrastrukturen levereras av Cygates prisbelönta tjänst Hosted VMware som ser till att det alltid finns tillräckligt med resurser tillgängligt. Detta görs i våra datacenter i Sverige.

Kringtjänster

Kringtjänster som databaser, objektlagring, NFS, SMTP, DNS och andra applicerbara funktioner kan tillhandahållas av Cygate som en del av tjänsten.

Skalbarhet bortom molnet (in roadmap)

I kommande versioner av tjänsten kommer ni att kunna skala bortom molnet genom att konsumera resurser både från Cygate, men även från andra internetbaserade resurstjänster. Helt styrt av era policys.