SITHS-utbildning - Cygate

SITHS-utbildning

Telia har i sitt ramavtal med Inera AB, skrivit ett tillägg som innebär att Cygate handhar införandet av Nationell ID-tjänst. Sedan hösten 2008 förvaltar och driftar Cygate plattformen och nu kompletteras åtagandet.  SITHS-korten är en del av den tekniska infrastrukturen som ingår i den Nationella IT-strategin som tagits fram av Regeringen.

Cygate skall förse sjukvårdspersonal inom Kommun, Landsting samt privata vårdgivare med SITHS-kort (smarta kort), som möjliggör åtkomst till bl.a. Apotekets webbtjänst E-dos, Nationell Patientöversikt (NPÖ) samt Samordnad vårdplanering (SVPL).

KRA-utbildning

Utbildningen för KRA korthandläggare hålls i Cygates lokaler i Solna eller Östersund, minimum för att kursen skall hållas är fyra deltagare. Utbildningen kostar 4000 kr ex moms per deltagare och faktureras i efterskott. I vissa fall kan utbildningen göras på plats hos dig som kund enligt överenskommelse. Det tillkommer då en kostnad för resa/uppehälle.

Utbildningens innehåll:

  • Överblick Nationella IT-strategin
  • Överblick SITHS Admin och dess funktioner
  • Administration av kort och certifikat
  • SITHS självadministration
  • Regelverk
  • Supportfrågor
  • Test och genomgång av olika scenarion

Stockholm:

23 februari 2017 – Fullbokad

23 mars 2017

27 april 2017

1 juni 2017

Östersund:

 

 

Om du har några frågor kring KRA-utbildningen, skicka ett meddelande till mss@cygate.se.