Övriga tjänster - Cygate

Övriga tjänster

Vi erbjuder hela livscykeln från rådgivning, analys, design osv. ända fram till drift, övervakning och systemutveckling.

Utbildning

Vi höjer dina medarbetares kompetensnivå genom att tillhandahålla avancerade, kundanpassade utbildningar med praktiska laborationer, så att du får maximalt utbyte av dina IT-investeringar. Läs mer.


Finansiering

Idag när den tekniska utvecklingen går allt snabbare väljer fler och fler en finansieringslösning istället för att köpa produkter och tjänster. Läs mer.


Leveranstjänster

Behovet av projektledning ökar med komplexiteten. Vad kostar det i dag att ha ett nätverk som inte fungerar? IT-säkerhet som inte skyddar? Brister i rutiner och dokumentation? Läs mer.