tjanst-nat

Nätverkstjänster

Nätverket är den viktigaste faktorn för att få en fungerande IT-miljö. Vi drivs därför av övertygelsen om nätverket som en strategisk resurs – plattformen för hela verksamheten.

Våra paketerade tjänster inom nätverk

Trådlöst nätverk som tjänst

Genom vår tjänst ”trådlöst nätverk som tjänst” får ni en flexibel lösning för mobilitet som gör att ni kan lyfta produktivitet och service på er arbetsplats. Läs mer om trådlöst nätverk som tjänst.