Cygate Connect - Cygate

Cygate Connect

Människors sätt att kommunicera förändras i snabb takt och det påverkar kraven en verksamhet ställer på sin kommunikationslösning. Tekniken utvecklas snabbt, lösningarna anpassas efter individens behov och hjälper oss att vara effektivare än någonsin.

uc-cygateconnectbanner

Cygate Connect är en flexibel och funktionsrik kommunikationstjänst som hjälper alla i din verksamhet att förenkla sin kommunikation, ha effektivare möten och öka samarbetsmöjligheterna inom och utanför företaget.

I tjänsten ingår ett antal olika funktioner som baseras på telefoni, video och samverkanstjänster. Du får en högre effektivitet, lägre kostnader och snabb tillgång till nya innovativa samarbetsverktyg.


tabell-cconnect

Vad ingår?

Cygate Connect består av ett antal funktioner som tillsammans skapar kommunikationslösning helt anpassad efter verksamhetens behov. Tjänsten ger en flexibel grundplattform och skapar de förutsättningar som passar verksamheten bäst för stunden.

Grundtjänster

Grundtjänsten Cygate Connect är
själva pelaren och kommunikationsplattformen, varpå byggnationen av övrig tjänstepaketering vilar och möjligheterna till kommunikation och samverkan skapas.

Funktioner

Förutom den grundläggande kommunikationsplattformen i
Cygate Connect finns även möjlighet att komplettera lösningen med generella funktioner för att möta upp specifika behov, vilket ger ytterligare möjlighet att skräddarsy den kundunika lösningen efter verksamhetens behov.

Individuella tjänster

De individuella tjänsterna kompletterar funktionaliteten för unika användare med specifika behov av funktionalitet som t ex kundtjänstpersonal, telefonister eller speciellt mobila användare.
De läggs på grundtjänst och erbjuds som individuellt tillägg per användare.

Ytterligare Tilläggsfunktioner

Utöver ovan angivna tjänster och funktioner tillhandahåller Cygate kundunika anpassningar i form av rena specialkonfigurationer och tilläggsfunktioner.

Fördelar

Tillgängligt

Cygate Connect ger dig högre flexibilitet, lägre kostnad och omedelbar tillgång till innovativa samarbetsverktyg inom hela din organisation.

Effektivt

Ger dina användare telefoni, video och samverkanstjänster enkelt och kostnadseffektivt. Du får en enkel administration och möjlighet att skala upp och ner vid ändrade behov.

Tryggt

Cygates lokalproducerade IT-tjänster lagrar data i Sverige vilket gör att din verksamhets data är trygg oavsett om molntjänsten är privat, lokal eller global.

Mobilt

Dina användare kan samarbeta i realtid med kollegorna och samarbetspartners var de än befinner sig med de enheter som passar bäst för stunden.

Kostnadseffektivt

Slipp investera i egen infrastruktur och egen teknisk kompetens men få alla fördelar med en helt mobil organisation.

Globalt

Cygate Connect driftas på Telia Soneras världsledande operatörsnät vilket ger en global räckvidd. Koppla upp din organisation oavsett var ni sitter.