Kommunikation och samarbetstjänster - Cygate

banner-uc

Kommunikation och samarbetstjänster

UC handlar om att kommunicera när som helst, var som helst, på vilket sätt som helst – oavsett utrustning. UC innehåller lösningar som gör att du kan möta dagens höga krav på att samarbeta, arbeta effektivare, spara tid och arbeta miljövänligare.

Våra paketerade tjänster inom kommunikation och samarbete:

Cygate Connect

Människors sätt att kommunicera förändras i snabb takt och det påverkar kraven en verksamhet ställer på sin kommunikationslösning. Tekniken utvecklas snabbt, lösningarna anpassas efter individens behov och hjälper oss att vara effektivare än någonsin. Läs mer om vår kommunikationsplattform Cygate Connect.


 Videomöte som tjänst

Dagens företag har idag ett stort behov av optimera sitt resande och få effektivare möten. Det är kostsamt att skicka personal land och rike runt för att delta i möten som kanske bara tar 1 timme i effektiv tid. Läs mer om videomöte som tjänst.