tjanst-sak

SSL-certifikat som tjänst

Publika servercertifikat är nödvändiga för att trygga identifieringen av, och kommunikationen med en webbplats. Cygate erbjuder i samarbete med TeliaSonera ett prisvärt certifikatutfärdande från en public trusted root samt livscykelhantering som inkluderar förnyelsepåminnelser och certifikatlivslängder mellan 1 till 3 år.

SSL Portal som tjänst

Cygates SSL-portal ger din organisation ett enkelt, säkert och överskådligt sätt att administrera SSL-certifikat för hela ert serverbestånd.

Portalen konfigureras att kunna utfärda certifikat till era domäner och subdomäner. Med några få klick väljer ni certifikattyp, certifikatslivslängd samt vilken eller vilka administratörer/gruppbrevlådor som skall få påminnelser innan certifikatet löper ut.

I början av varje månad sammanställs de certifikat som utfärdats föregående månad och faktureras med 30 dagars betalningstid. Det innebär att certifikat som revokerats samma månad som de skapats inte kommer innebära någon kostnad.


Vad ingår?

Med Cygates SSL Portal tjänst får ni ett organisationsgemensamt konto till vilket era administratörer loggar in med certifikatbaserad tvåfaktorsautentisering. Det ger er möjligheten att utfärda SSL-certifikat till era validerade domäner med den längd och typ som passar era behov, just då.

  • Certifikatutgivning baserad på TeliaSoneras infrastruktur för certifikathantering
  • Central administration av certifikat
  • Gränssnitt till administratörer
  • Spärrlistehantering
  • Support

Paket

SSL Portal 
Som portalkund ges möjligheten att utfärda betrodda SSL-certifikat på ett par minuter. Detta till konkurrenskraftiga priser.

Certifikatstyper 
Som kund i SSL-portalen kan man välja mellan produkterna Standard SSL, Multidomain SSL och Wildcard SSL. Samtliga certifikat är både domän och organisationsvaliderade.

Domänvalidering 
Som SSL Portal-kund kan man direkt i gränssnittet ansöka om nya domäner som man vill utfärda certifikat till.

Utbildning/Policyframtagande 
Cygate har en lång erfarenhet av IT som tjänst och hjälper gärna till att ta fram instruktioner, policys eller utbildningsmaterial för att hjälpa er organisation att maximera nyttan med den köpta tjänsten.

 

Fördelar med tjänsten

Kontroll

Utfärdande av SSL certifikat till egna domäner med 1, 2 eller 3 års giltighetstid när det passar er.

Valmöjligheter

Utfärda till en server, till flera servrar i samma domän (Subject Alternative Names) s.k. SAN eller med Wild- card-funktionalitet.

Smidig administration

Upp till 30 dagars ångerrätt, svensktalande support och möjlighet att betala med faktura. Stöd för flera administratörer och behörighetsnivåer.

Centraliserat

Säker administratörsinloggning med tvåfaktorsautentisering, automatiserade påminnelser innan giltighetstiden löper ut.

Skalbart

Smidig hantering vid registrering av nya domäner, enkel uppföljning av aktiva certifikat.

Säkert och spårbart

Levererad på TeliaSoneras Webtrust-certifierad plattform. Spårbara transaktioner för uppföljning av administratörsaktiviteter.