Molnanalys som tjänst - Cygate

Molnanalys som tjänst

Cygate Molnanalys som tjänst hjälper verksamheter att bevaka användandet av molntjänster och hantera risker associerade med dessa.

Molnanalys som tjänst

Idag använder medarbetarna i en organisation ofta tusentals molntjänster. Cygate Molnanalys som tjänst visar löpande hur er organisation använder dessa och vilken riskklass tjänsterna har, över 200000 tjänster är analyserade baserat på Cloud Security Alliances rekommenderade kriterier.

Tjänsten Molnanalys som tjänst möjliggör för er att ta fram och kontinuerligt följa upp en säkerhetspolicy baserad på fakta. Molnanalysen kan hjälpa er att möta den nya Dataskyddsförordningens (GDPRs), den nya Säkerhetsskyddslagens eller andra regulatoriska krav eftersom tjänsten visar var och under vilka tekniska, geografiska och juridiska kriterier data kan lagras utanför er kontroll.

Då vår tjänst visar hur molntjänsterna används i ert nät, får ni en bra överblick av vilka typer av tjänster som faktiskt behövs och ni kan anskaffa och optimera de sanktionerade tjänsterna ur ett kostnadsperspektiv.

Molnanalys som tjänst tillåter er att över tiden coacha användarna till de molntjänster som passar er organisation bäst.

Tjänsten ger tillgång till ett kraftfullt verktyg samt levererar ett antal rapporter som kan undersökas närmrei verktyget eller på uppdrag kompletteras efter era behov.


En anpassningsbar tjänst

Alla organisationer har olika behov, därför är Cygate Molnanalys som tjänst anpassningsbar.

 

Bastjänsten

 • Tjänsten levererar rapporter och tillhandahåller tjänsten för att bygga ett riskbaserat regelverk kring bruket av molntjänster.

 

Tilläggsfunktionalitet

 • Stöd för hantering av rapporter
 • Utökade kvartalsavstämningar med fördjupade analyser av molnanvändandet
 • Anpassade larm Anomaliövervakning – användare med onormalt molnanvändande -Molntjänster med förändrad riskbild (hackad molntjänst etc) -Användning av högrisktjänster
 • Brandvägg som tjänst Cygate erbjuder nästa generations brandväggstjänst -Molnanalysen tillför ett riskperspektiv i brandväggspolicies
 • AD-koppling
 • Beredskap
 • Server on prem

Utökade tjänster

 • Skydd mot dataläckage i molnet
 • Kryptering av data i molnet
 • Accesskontroll i molnet SSO
 • Applikationsproxy. Importeras av regelverk byggt på risk istället för endast applikationskategori för Avgränsningar /Förutsättningar.
 • Cygateinstallerar klienten på er server (virtuell- ellerfysisk med operativsystem)
 • En kompatibel loggkälla ingår i analysen. Loggkällan måste producera loggdata med tillräcklig information och valideras därför vid analysens start.

Loggkällan måste stödjas enligt: www.skyhighnetworks.com.Självklart kan vi göra anpassningar till just era förutsättningar.

 


Vad ingår i vår molnanalys som tjänst?

Bastjänst – Cygate tillhandahåller som en del av bastjänsten:

 • Uppstartsmöte/Workshop -Nuläge, planering, grundpolicy.
 • Installation av integrationsmotor mot er befintliga IT-säkerhetsinfrastruktur.
 • Baskonfiguration av regelverk utifrån workshop och nulägesanalys.
 • Uppsättning och leverans av regelbundna rapporter: – Användandet av molntjänster – Riskexponering – Avvikelser från ert definierade regelverk.
 • Rapport om användandet av sanktionerade molntjänster.
 • Åtkomst till webbgränssnitt.
 • Driftuppdatering, -intrimning och tillgång till Servicedesk möjliggör justering av grundpolicy.
 • Intrimning.
 • Lista med förslag på vilka applikationer som bör blockeras eller coachas.

Om loggkällan är integrerad med Active Directory kan även användarperspektivet ses i verktyget Tjänsten levererar rapporter och grunden för ett riskbaserat regelverk kring molntjänster.

Varför Cygate?

Med vår långa erfarenhet och vårt  samarbete med de ledande leverantörerna har Cygate en unik position för att hantera övervakning och incidenter. Vår kompetens  och vår samverkan med partners och kunder  ger oss en oöverträffad inblick i problematiken kring modern IT-infrastruktur i en hybrid verklighet.

Fördelar

Kontinuerlig kontroll av molnanvändande

Tjänsten visar vilka molntjänster som används av företaget och ger därmed en bild av var företaget har data utanför sitt eget nät och oftast även utanför företagets kontroll.

Över 19000 molntjänster riskbedömda

Tjänsten ger en snabb överblick av tjänsternas risknivå och användande.

Underlättar arbetet med anpassning och uppfyllnad av GDPR

Tjänsten ger Er möjligheten att jobba med molntjänster ur ett riskperspektiv och att på ett strukturerat sätt ta in nya tjänster.

Möjliggör ett riskbaserat regelverk

Tjänsten gör det enklare att genomdriva och upprätthålla företagets policygenom förslag på riskbaserade regelverk för t.ex. brandväggar. Tjänsten stödjer integration med ett stort antal säkerhetsprodukter.

Visar verksamhetens behov och trender

Tjänsten ger Er möjligheten att stödja verksamheten genom att se, förstå och uppfylla deras behov på ett kontrollerat sätt. Detta görs mer genom coaching än att förbjuda användarens valfrihet och flexibilitet.

Regelbundna rapporter

Tjänsten levererar månadsvis ett flertal rapporter över nyttjande och risk.

Flertal optioner

Tjänsten kan kompletteras med optioner utifrån verksamhetens behov och mognad. t.ex. stöd vid framtagande och införande av policy samt kvartalsvis uppföljning.