Erbjudande: Säkra e-posten innan GDPR

Har ni tagit alla nödvändiga åtgärder för att uppfylla kraven i GDPR innan 25 maj 2018?

Om inte är det hög tid att se till att även information som skickas via e-post hanteras på ett säkert sätt. Enlig GDPR ska personuppgifter skyddas genom företrädesvis kryptering. Den mest etablerade lösningen för att kryptera e-postmeddelande är att använda sig av certifikat av den globala standarden S/MIME sommöjliggör både signering och kryptering.

Tidigare har det varit krångligt att använda denna teknologi men med Cygates tjänst Secure Mail får ni en enkel lösning som nyttjar er befintliga infrastruktur. Eftersom Cygate som en del av Telia har möjlighet att ge ut certifikat som är globalt betrodda får ni en identitet knuten till era meddelanden. På så vis kan mottagaren också känna sig trygg i att meddelandet inte kommer från en falsk avsändare eller blivit förvanskat på vägen.

Cygate erbjuder de som beställer tjänsten innan 25 maj 50% rabatt på de första tre månaderna.


Paket Beskrivning Pris/månad de första 3 månaderna Löpande avgift efter 3 månader*
Small Kryperad e-post för upp till 100 användare 1 750 3 500
Medium Kryperad e-post för upp till 101-500 användare 3 500 7 000
Large Kryperad e-post för upp till 501-1000 användare 6 000 12 000
X Large Kryperad e-post för upp till 1001-5000 användare 10 000 20 000
Enterprise Kryperad e-post för över 5000 användare 12 500 25 000

* Tjänsten levereras löpande med 1 mån uppsägningstid

Detta står i lagstiftningen: 

Artikel 31 punkt 3 a) Den personuppgiftsansvarige har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder och dessa åtgärder har tillämpats på de personuppgifter som påverkades av personuppgiftsincidenten, i synnerhet sådana som gör personuppgifterna oläsbara för alla personer som inte är behöriga att få tillgång till dem, såsom kryptering

Artikel 32 punkt 1 … ska den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, inbegripet, när det är lämpligt a) pseudonymisering och kryptering av personuppgifter, b) förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos behandlingssystemen och -tjänsterna