tjanst-sak

Krypterad e-post som tjänst

Cygates tjänst för krypterad e-post ger din organisation en smidig och säker hantering av användare som vill kunna skicka krypterade och signerade e-postmeddelanden.

I maj 2018 kommer EUs nya förordning GDPR (General Data Protection) att ställa betydligt högre krav på hur vi skyddar vårt data. E-post räknas idag som ”ostrukturerat data” vilket i och med den nya lagens inträde kommer att försvinna. E-post kommer därmed att räknas som en typ av personregister, vilket innebär att man inte längre kan gömma sig bakom Missbruksregeln. I och med de nya kraven så måste alla personuppgifter skyddas.

Vår tjänst för krypterad e-post bygger på den globala standarden S/MIME, vilket innebär att du redan har infrastrukturen på plats. Med våra globalt betrodda certifikat i din befintliga infrastruktur så kan dina användare fortsätta att skicka e-post som vanligt men signerat och krypterat.
För de flesta organisationer är e-post idag medarbetarnas viktigaste verktyg och informationslager. Tyvärr är e-post också̊ den mest exponerade och utnyttjade källan till avlyssning och informationsläckage.

Med hjälp av Cygates tjänst för krypterad e-post kan ni kommunicera både internt och externt på̊ ett säkert och smidigt sätt. Genom att varje användare får ett individuellt certifikat för kryptering och signering. E-post som krypterats skyddar avsändarens och mottagarens mailkorgar, och naturligtvis under transporten däremellan. Ett digitalt signerat mail garanterar att inget i meddelande ändrats på vägen till mottagaren och dessutom att det kommer från rätt avsändare.

Certifikatadministration är ofta förknippat med många och omständliga rutiner. Tjänsten erbjuder din organisations administratörer ett webbgränssnitt för användare och certifikathantering. Automatiserad utgivning av e-postcertifikat ingår med en kundanpassad AD-integration. Tjänsten stödjer självklart även certifikat för mobila enheter och skyddar således även e-post på̊ dessa enheter.

 


Vad ingår?

Tjänsten Cygate krypterad e-post ger användare och administratörer ett webbgränssnitt för utfärdande och livscykelhantering av organisationens e-postcertifikat.

  • Certifikatutgivning baserad på̊ TeliaSoneras infrastruktur för certifikathantering.
  • Publika e-postcertifikat till användare och funktionsbrevlådor med namn, e-postadress och organisationstillhörighet i certifikatet.
  • Central administration.
  • Stöd för krypterad epost på̊ mobila enheter.
  • Förberett för AD integration – utfärdande via självbetjäning.
  • Nyckelbackup – återskapa förlorade certifikat, ingår som standard.

Paket

För att göra det enkelt att beställa och anpassa tjänsten till din verksamhet har vi tagit fram 3 paket i tre olika storlekar.

 

1 Cygate krypterad e-post Small
Företag och organisationer med 1-100 användare.
2 Cygate krypterad e-post Medium
Företag och organisationer med 101-500 användare.
3 Cygate krypterad e-post Enterprise
För företag och organisationer med fler än 500 användare.

 


 

Fördelar med tjänsten

Ökad informationssäkerhet

Skyddar organisationens mest exponerade information: användarnas mailkorgar.

Signering och kryptering

Varje användare kan individuellt signera och kryptera sina e-postmeddelanden.

Professionellt

Visar avsändarens namn, e-postadress och organisatoriska tillhörighet i certifikatet. Minskar risk för spoofing och falska avsändare.

Smart

Öka avkastningen på IT- investeringarna, eftersom möjlighet ges att effektivisera företagets arbetsflöden och skapa nya affärsprocesser.

Standardiserat

Baserad på de standardi- serade protokollen S/MIME och X.509 och utfärdas från TeliaSoneras Certification Authority som är en trusted root CA.

Enkelt införande

Ni behöver ingen egen driftmiljö. Stöd för mobila enheter. Kontroll över utgivning och administration av certifikaten.