GDPR - allt om EU:s nya dataskyddsförordning - Cygate

GDPR - vår nya dataskyddsförordning

På denna sida samlar vi alla våra artiklar, filmer och innehåll kring GDPR, den nya dataskyddsförordningen som kommer att träda i kraft i maj 2018. Vi på Cygate ser den nya lagen som en möjlighet och inget hot men det är hög tid att förbereda inför att den träder i kraft.

Bakgrund till GDPR

Bakgrunden till den nya lagen är att EU-medborgare riskerar att förlora kontrollen över sina personuppgifter i takt med att Internet, sociala nätverk, sakernas internet (IoT) och Big Data används i allt högre utsträckning.

Syftet med förordningen är att skapa enhetliga regler för hela EU, att skydda medborgares rättigheter till sina egna data samt att underlätta för företag som verkar i flera EU-länder. Den svenska regeringen har i dagsläget tillsatt en utredning som ska föreslå hur den svenska lagstiftningen på området bäst ska anpassas till förordningen.

VÅR GUIDE TILL ETT LYCKAT GDPR-PROJEKT OCH FÖRVALTNING

FYLL I DINA UPPGIFTER OCH FÅ GUIDEN SKICKAD TILL DIG

Webinar: Ostrukturerad data i GDPR

Webinar: Dataskyddsombud


Webinar: Introduktion till GPDR i 4 delar

Under våren har Cygate genomfört ett antal fullsatta seminarier runt om i landet. Det blev även en filmserie i 4 delar där Christofer Tibbelin går igenom vad GDPR är, vilka grundkraven och skillnaderna mot PUL är, vad det innebär för individen samt hur Cygate kan hjälpa till inför förändringen.

Här hittar du resterande filmer i serien.


Tidigare artiklar om GDPR

gdpr guideVår guide till ett lyckat GDPR-projekt

Vi på Cygate ser införandet av GDPR som en stor möjlighet för alla det berör. Inte minst eftersom det är ett bra tillfälle att göra om och göra rätt! Läs vår guide till hur ni med hjälp av vår metodik kan genomföra ett lyckat GDPR-projekt.


Så förbereder sig Cygate – intervju

På Cygate, precis som hos många andra företag och organisationer, förbereder vi oss för införandet av GDPR i maj 2018. Vi passar på att fråga vår informationssäkerhetschef Johan Åhrman några frågor om arbetet. Läs intervjun med honom här.


GDPRNy dataskyddsförordning från EU

EU har jobbat med förordningen sedan 2012 och strax före jul kom Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen överens om lagen. Den politiska texten görs nu om till lagtext (juridiskt och lingvistiskt) och vi kan vänta oss mindre redaktionella förändringar i texten, som formellt beslutas någon gång i sommar. Fortsätt läsa denna artikeln om bakgrunden till GDPR


gdprFörbered er för GDPR

Mycket av dataskyddsförordningens begrepp och principer finns redan i personuppgiftslagens bestämmelser så har ni genomarbetade rutiner och processer för att följa den lagen kommer ni ha en bra plattform att utgå från. Fortsätt läsa om hur du kan börja förbereda er organisation för GDPR.