GDPR - EU:s nya dataskyddsförordning

EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, är på tapeten minst sagt. Den nya förordningen kommer att gälla som lag i Sverige från och med den 25 maj 2018 och därför är det hög tid att börja förbereda er organisation.

På denna sida samlar vi alla våra artiklar och innehåll kring GDPR, den nya dataskyddsförordningen som kommer att träda i kraft i maj 2018. Börja med att ladda ned vår guide nedan:

VÅR GUIDE TILL ETT LYCKAT GDPR-PROJEKT OCH FÖRVALTNING

FYLL I DINA UPPGIFTER OCH FÅ GUIDEN SKICKAD TILL DIG

Allt om GDPR

Bakgrunden till lagen är att stärka alla EU-medborgares skydd och kontroll över sina personuppgifter samt att skapa enhetliga regler för dataskydd i hela unionen.

På denna sida samlar vi på Cygate allt du behöver veta om GDPR samt ger en inblick i hur vi på Cygate själva arbetar och hur vi kan hjälpa din organisation uppfylla lagen.

Bakgrund och syfte med lagen

Bakgrunden till den nya lagen är att EU-medborgare riskerar att förlora kontrollen över sina personuppgifter i takt med att Internet, sociala nätverk, sakernas internet (IoT) och Big Data används i allt högre utsträckning.

Syftet med förordningen är att skapa enhetliga regler för hela EU, att skydda medborgares rättigheter till sina egna data samt att underlätta för företag som verkar i flera EU-länder. Den svenska regeringen har i dagsläget tillsatt en utredning som ska föreslå hur den svenska lagstiftningen på området bäst ska anpassas till förordningen.


Webinar i 4 delar om lagen

Under våren har Cygate genomfört ett antal fullsatta seminarier runt om i landet. Det blev även en filmserie i 4 delar där Christofer Tibbelin går igenom vad GDPR är, vilka grundkraven och skillnaderna mot PUL är, vad det innebär för individen samt hur Cygate kan hjälpa till inför förändringen.

Här hittar du resterande filmer i serien.


Tidigare artiklar om GDPR

GDPRNy dataskyddsförordning från EU

EU har jobbat med förordningen sedan 2012 och strax före jul kom Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen överens om lagen. Den politiska texten görs nu om till lagtext (juridiskt och lingvistiskt) och vi kan vänta oss mindre redaktionella förändringar i texten, som formellt beslutas någon gång i sommar. Fortsätt läsa denna artikeln om bakgrunden till GDPR


Förbered er för GDPR

Mycket av dataskyddsförordningens begrepp och principer finns redan i personuppgiftslagens bestämmelser så har ni genomarbetade rutiner och processer för att följa den lagen kommer ni ha en bra plattform att utgå från. Fortsätt läsa om hur du kan börja förbereda er organisation för GDPR.