Cygate Security Operations Center

Ligg steget före i säkerhetsläget med Cygate Security Operations Center.

Cygate Security Operations Center (SOC) ger er ett viktigt försprång mot de som hotar er it-säkerhet. Tjänsten hjälper organisationer i alla storlekar att snabbt identifiera säkerhetsincidenter i sin IT-miljö, så att hoten snabbare kan avvärjas. Dessutom gör SOC det enklare för företag och organisationer att efterleva den nya lagstiftningen kring datasäkerhet. Tjänsten kommer att finnas i tre olika nivåer, utifrån hur genomgripande hjälp ni önskar.

Rätt information vid rätt tillfälle

Med SOC sammanställs era säkerhetsloggar och görs snabbt tillgängliga. På så sätt kan ni snabbt upptäcka en incident och få beslutsunderlag som hjälper er att avgöra vilka åtgärder som ska vidtas. Tjänsten kommer att finnas i tre varianter: SOC Start, som finns tillgänglig nu och (som nämns ovan) ger er bästa möjliga information. Senare under 2017 lanseras SOC Plus som även innefattar en analystjänst – och i början av 2018 kommer SOC Pro som erbjuder proaktiva åtgärdsprogram.

Det här vinner ni med vår Security Operations Center

 • Alltid up-to-date
  SOC hjälper er IT-organisation att hålla sig i framkant med utvecklingen inom säkerhetsteknik genom att hantera de strategiskt viktiga säkerhetsloggarna.
 • Sammanställning av multipla loggar
  Ni får en sammansatt bild av aktiviteten på era nätverk, vilket gör det enklare att identifiera mönster som kan tyda på exempelvis intrång.
 • Regelbunden rapportering
  I tjänsten ingår regelbundna rapporter om attacker och misstänkta aktiviteter.
 • Enkel visualisering
  Tjänsten innefattar ett antal Dashboards som på ett enkelt sätt visualiserar trafikflöden, trender, prioriteringsinformation om larm samt rapportering av definierade loggkällor.
 • Ögonblicksbild och historik
  Ni får möjligheten att undersöka avvikelser vid en given tidpunkt, med spårbarhet tillbaka i tiden för analys av historiska händelser.
 • Förenklad efterlevnad
  SOC gör det enklare att efterleva lagar och förordningar som Dataskyddsförordningen (GDPR), PCI-DSS och så vidare.
 • Förenklad felsökning
  Eftersom SOC ger en bild av all trafik som loggas i era nät, blir det enklare att söka och finna eventuella fel.

 

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer en av våra experter till dig för att ta reda på om Cygate Security Operations Center passar för just er verksamhet.