Brandvägg som tjänst

Cygate Brandvägg som tjänst gör det svåra enkelt när du som säkerhetsansvarig behöver hjälp att skydda er verksamhet mot de allt mer komplexa hoten. Tjänsten är enkel att beställa och ni väljer själva nivå av skydd och servicenivå.

Brandvägg som tjänst

Med Cygate brandvägg som tjänst kan ni skydda er information och verksamhet mot både externa och interna hot. Den kan med fördel placeras både som gränsskydd mot Internet samt som skydd framför ert datacenter.

Tjänsten ger möjlighet att välja på flera funktionspaket, från traditionell brandvägg till ett komplett skydd med alla skyddsfunktioner.

Till samtliga funktionspaket ingår en separat dedikerad logg och managamentlösning. För funktionspaket 1-4 ingår även regelbundna standardrapporter med statistik och information om säkerhetsincidenter.

BrandväggI tjänsten finns även möjlighet till identitetsbaserade rapporter och regelverk, vilket gör det möjligt att baserat på användare och dator bestämma vilka applikationer som skall vara nåbara.

 


Vad ingår i brandvägg som tjänst?

Cygate Brandvägg som tjänst innehåller alla nödvändiga delar som behövs för en driftklar brandväggslösning.

Följande:

 • Brandvägg med dedikerad management
 • Leveranskoordinering
 • Grundinstallation
 • Grundkonfiguration
 • Driftsättning
 • Drift
 • Grundservice
 • Backup av konfiguration
 • Uppdateringar
 • Funktionsuppgradering
 • Servicedesk

Vi erbjuder 4 funktionspaket

1 Traditionell brandvägg med applikationsfiltrering och intrångsskydd
2 Traditionell brandvägg med applikationsfiltrering, intrångsskydd och identifiering av smittade datorer
3 Traditionell brandvägg med applikationsfiltrering, intrångsskydd, identifiering av smittade datorer, URL-filter och skydd mot känd skadlig kod
4 Traditionell brandvägg med applikationsfiltrering, intrångsskydd, identifiering av smittade datorer, URL-filter och skydd mot känd skadlig kod, filtrering av skräppost, skydd mot okänd skadlig kod, borttagning av potentiellt skadlig kod i dokument och skydd mot dataläckage

Tillägg

Eftersom allas behov av funktioner varierar finns även ett heltäckande utbud av tillvalsfunktioner, så som:

 • Mobil åtkomst till interna system med VPN klient och SSL portal
 • Åtkomst till managment
 • Avancerat intrångsskydd
 • Molnbaserat webbfilter för mobila enheter
 • BYOD lösning för mobiler med säker åtkomst till intranät och mail

Cygate Brandvägg som tjänst kan även kompletteras med tillvalstjänster, så som:

 • Kundanpassad konfiguration
 • Ändringspool för regeländringar
 • Analys av logg och rapporter
 • Utbildning
 • Sårbarhetsskanning
 • Penetrationstest
 • Framtagning av säkerhetspolicy, riktlinjer och instruktioner

Fördelar

Trygghet

Genom att tjänsten baseras på väl beprövade produkter från marknadsledande leverantör får ni bästa tänkbara skydd.

Hög driftsäkerhet

Genom att lösningen som standard byggs redundant är den mycket robust vilket minimerar risken för produktionsbortfall.

Enkel & flexibel

Genom fördefinierade nivåer av skydd och ett brett utbud av tilläggsfunktioner passar tjänsten för all typ av verksamhet.

Mätbar affärsnytta

Genom informativa rapporter och tillgång till ett grafiskt gränssnitt får ni de verktyg som behövs för att skapa affärsnytta och kontroll.

Komplett

Genom möjligheten att addera tillvalstjänster får ni en komplett säkerhetsfunktion utan krav på egen säkerhetskompetens.

Förutsägbar kostnad

Genom att köpa brandvägg som tjänst betalar ni ett fast pris per månad.