IT-säkerhetstjänster - Cygate

tjanst-sak

IT-säkerhetstjänster

Vi har egna säkerhetsexperter med unik förståelse för helheten. Tillsammans med djup kunskap kring systemutveckling, nät och kommunikation får du anpassade, integrerade säkerhetslösningar.

Säkerhet beror på hur väl teknik, människa och rutiner samverkar. Det finns ytterligare tre faktorer som berör din säkerhet: identiteten, informationen och spårbarheten.

Säkerheten måste vara en del av ditt nätverk – alltid starkt integrerad.

Våra paketerade tjänster inom säkerhet

 

Molnanalys som tjänst

Cygate Molnanalys som tjänst hjälper verksamheter att bevaka användandet av molntjänster och hantera risker associerade med dessa. Läs mer om molnanalys som tjänst.


Brandvägg som tjänst

Cygate Brandvägg som tjänst gör det svåra enkelt när du som säkerhetsansvarig behöver hjälp att skydda er verksamhet mot de allt mer komplexa hoten. Läs mer om brandvägg som tjänst.


Krypterad e-post som tjänst

Cygates tjänst för krypterad e-post ger din organisation en smidig och säker hantering av användare som vill kunna skicka krypterade och signerade e-postmeddelanden. Läs mer om krypterad e-post som tjänst.


SSL-portal som tjänst

Publika servercertifikat är nödvändiga för att trygga identifieringen av, och kommunikationen med en webbplats. Läs mer om SSL-portal som tjänst.


PKI som tjänst

Spenderar din organisation mycket tid på behörighetshantering, t.ex. bortglömda eller utgångna lösenord. Vill ni också ha en säkrare metod än användarnamn och lösenord för autentisering. Läs mer om PKI som tjänst.