Digitala medietjänster - Cygate

banner-dmd

Digitala medietjänster

Kärt barn har många namn: digital skyltning, digital signage, butiks-tv, narrow casting, out of home, digital media, digital communication networks, in-store media och digital screen communication. På Cygate föredrar vi begreppet Digital Media Distribution (DMD).

En gemensam kommunikationplattform

I många organisationer sköter tyvärr olika delar av verksamheten sin kommunikation genom egna, helt separata kanaler och verktyg. Kommunikationen sker oftast analogt. Med Cygates tjänster för digital mediadistribution, skapas en gemensam plattform för kommunikation. Du kan hantera budskap centralt och kontrollerat samtidigt som lokala redaktörer kan jobba decentraliserat. Dessutom kan flera verksamhetsområden som marknad och HR, samsas på samma yta, vilket skapar en dynamisk kommunikationsplattform.

Paketerade tjänster inom digitala medietjänster

Digital skyltning som tjänst

Digital skyltning som tjänst är ett enkelt och flexibelt sätt att komma igång med digital skyltning och stärka er konkurrenskraft. Läs mer om digital skyltning som tjänst.