IT som tjänst och molntjänster - Cygate

IT som tjänst

Vi har lång erfarenhet av att leverera IT som tjänst antingen skräddarsytt för att passa just dig, som en paketerad tjänst eller som molntjänst.

Arbetsplats

Effektiva lösningar för att hantera klienter, applikationer och information i din organisation. Vi erbjuder tjänster som ser till att dina användare har tillgång till rätt verktyg och information, vid rätt tillfälle och på rätt plats. Läs mer

Infrastruktur

Ta del av Cygates kostnadseffektivitet, stora kompetens och säkerhetskunnande inom området infrastruktur som tjänst, infrastrukturtjänster eller IaaS som det också populärt kallas. Läs mer

IT-säkerhetstjänster

Vi har egna säkerhetsexperter med unik förståelse för helheten. Tillsammans med djup kunskap kring systemutveckling, nät och kommunikation får du anpassade, integrerade säkerhetslösningar. Läs mer

Kommunikation och samarbetstjänster

UC handlar om att kommunicera när som helst, var som helst, på vilket sätt som helst – oavsett utrustning. UC innehåller lösningar som gör att du kan möta dagens höga krav på att samarbeta, arbeta effektivare, spara tid och arbeta miljövänligare. Läs mer

Molntjänster

Molntjänster innebär att man istället för att köpa, hyr de komponenter (och tjänster) man behöver för organisationens serverdrift (programvara, infrastruktur, datalagring, kapacitet och expertkompetens). Oftast med stora kostnadsbesparingar på både kort och lång sikt. Läs mer

Nätverkstjänster

Nätverket är den viktigaste faktorn för att få en fungerande IT-miljö. Vi drivs därför av övertygelsen om nätverket som en strategisk resurs – plattformen för hela verksamheten. Läs mer

Övriga tjänster

Vi erbjuder hela livscykeln från rådgivning, analys, design osv. ända fram till drift, övervakning och systemutveckling. Läs mer