Server & Lagring

Basen i all form av IT-verksamhet är lagring och processeringen av information, det är ständigt en kraftig utveckling inom detta område till syfte att kunna ge hög tillgänglighet, bra prestanda och kostnadseffektivitet.

vårt erbjudande inom server, lagring & applikation

Produkter

För att leverera de bästa lösningarna använder vi oss av utrustning från världens ledande tillverkare.

Konsulttjänster

Att designa och konfigurera komplexa lösningar i blandade miljöer kräver erfarenhet. Den hittar du hos våra kvalificerade konsulter.

Drift och support

Vill du att vi tar helhetsansvar för lösningen? Inga problem vi kan drifta och lämna support på alla lösningar vi erbjuder.

ao-sola

Server och lagring

Basen i all form av IT-verksamhet är lagring och processeringen av information, det är ständigt en kraftig utveckling inom detta område till syfte att kunna ge hög tillgänglighet, bra prestanda och kostnadseffektivitet. Allt för att användaren av IT-systemen skall kunna vara mer effektiv för sin verksamhet.

Cygate har samlat ledande kompetens inom detta område för att guida företag och organisation till de mest lämpliga lösningarna.

Inom området Server, lagring & virtualisering erbjuder Cygate lösningar för:

  • Server och virtualisering
  • Lagring och virtualisering
  • Backup & Restore

Produkter

Genom långsiktigt partnerskap med de ledande tekniktillverkarna i branschen har vi en samling produkter som sammansatt ger optimala lösningar för slutanvändaren.

Konsulttjänster

Arkitekt
Med erfarna arkitekter både ifrån leveranser av komplexa projekt inom server, lagring, backup & restore, virtualisering samt erfarenhet av att även äga ansvar för operationella miljöer, har vi goda möjligheter att axla en rådgivande position. Ofta genomförs arkitektarbetet med hjälp av Cygate Systemanalyser.

Teknikkonsulter
För installation och teknisk projektledning har vi samlat konsulter med lång erfarenhet, djup kompetens och hög certifieringsnivå på de olika prioriterade tekniktillverkare som vi bygger våra lösningar på. Teknikkonsulterna genomför dels installationsprojekt samt är resurser för att stötta slutanvändaren i sin egen miljö, ofta då i drift – och teknikomställningsprojekt

partners inom server, lagring & applikation