IPv6 - Cygate

IPv6

Internetprotokollet IPv6 ska ta över nuvarande protokoll IPv4. De gamla IPv4-adresserna är slut och någon gång måste din organisation gå över mot en adresshantering enligt IPv6-standarden.

Det finns en hel del att tänka på för att få allt att fungera. På Cygate erbjuder vi dig och din organisation följande stöd:

  • Workshop.
  • Inventera och kartlägga hårdvaror som påverkas.
  • Inventera och kartlägga publika och privata tjänster.
  • Skapa och hantera en IPv6-plan.
  • Säkerhetsanalys.
  • Övervakning.

Cygate erbjuder även lösningar för att komma igång med att externt kunna publicera applikationer med IPv6-stöd, en översättare helt enkelt.

Mer info om IPv6: lite sifferexercis

Internet Protocol version 6 (IPv6) är alltså version sex av internetprotokollet (IP). Enligt OSI-modellen arbetar IPv6 i nätverksskiktet. Vart tog IPv5 vägen? Det fanns även ett IPv5 som dock inte var en efterföljare till IPv4 utan snarare ett experimentellt protokoll.

IPv6 har utvecklats för att antalet möjliga adresser i IPv4 inte är tillräckligt. IPv4 har med 32-bitars adresslängd drygt 4 miljarder möjliga adresser. Det räcker inte till en adress till varje invånare på jorden och utrustning som vill koppla in sig på Internet.

IPv6 löser det genom att använda 128 bitar långa adresser istället. Det ger en teoretisk möjlighet för 3,4 x 1 038 adresser. För att göra det mer överskådligt, 6,7 x 1017 adresser per kvadratmillimeter på jordens yta eller sammanlagt exakt: 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 adresser (nästan 340,3 sextiljoner).

Det hastar

I dagsläget används IPv6 i vissa mobila och privata nätverk. Man tror att IPv4 kommer att stödjas fram till åtminstone 2025, för att de flesta buggar och systemfel i IPv6 ska hittas och åtgärdas.