Nätverk i din IT-miljö - Cygate

Nätverket är navet i din IT-miljö

Nätverket är den viktigaste faktorn för att få en fungerande IT-miljö. Vi drivs därför av övertygelsen om nätverket som en strategisk resurs – plattformen för hela verksamheten.

Nätverket är den viktigaste faktorn för att få en fungerande IT-miljö. Vi drivs därför av övertygelsen om nätverket som en strategisk resurs – plattformen för hela verksamheten.

Vårt erbjudande inom nätverk består utav hårdvara och mjukvara från de ledande leverantörerna i världen tillsammans med konsulttjänster, drift och support.

Att designa och konfigurera komplexa nät i blandade miljöer kräver erfarenhet. Den hittar du hos Cygates kvalificerade och certifierade tekniker. Få andra har lika många och höga certiferingar som vi.


kretslopp_purpleInstallerad Bas

Säkerställ ditt Cisco-nätverks tillgänglighet, ta kontroll över dina servicekostnader och få hjälp med design och utbytesplan. Med Cygate som partner får du proaktiv hjälp med inventering av utrustning, servicenivåer och utrustningens livslängd. Läs mer om hur du får hjälp med din installerade bas.


nat-thumbNätverk i datacenter

I dagens datacenter är det tack vare virtualiseringsteknik möjligt att konsolidera all trafik, oavsett typ. Separata lagrings- och datanätverk blir ett − det minskar behovet av servergränssnitt, kablage, adaptrar och switchar. Datacenter hos Cygate.


nat-thumb-tradTrådlöst nätverk

Dagens teknik medger att ditt mobila nätverk (WLAN) kan ersätta ditt fasta nätverk (LAN). Du får samma – eller högre – kapacitet och en hel del på köpet med ny teknik. Läs mer om vad vi gör på området trådlöst nätverk.


nat-thumb-ipv6IPv6

Internetprotokollet IPv6 ska ta över nuvarande protokoll IPv4. De gamla IPv4-adresserna är slut och någon gång måste din organisation gå över mot en adresshantering enligt IPv6-standarden. Läs om hur vi kan hjälpa dig med övergången till IPv6.

Case inom nätverk