Säkerhetsanalys - Cygate

Enkel analys av ditt nätverk

Under de senaste åren har det skett en stor förändring av användarnas beteende med nya typer av enheter och mängder med nya webbapplikationer i nätverket.

Detta har medfört att risken för säkerhetsrelaterade händelser har ökat samt att a ärskritiska applikationer riskerar att påverkas negativt genom att bandbredden äts upp av mindre viktiga applikationer.

Med vår säkerhetsanalys så får ni en aktuell statusrapport av vad som händer på ert nätverk. Analysen presenteras i en lättförståelig rapport tillsammans med tips om åtgärder för att öka säkerheten samt tillgängligheten för affärskritiska applikationer.

Granska nätverk efter högrisk- och kritiska aktiviteter

 • Identifera riskfulla applikationer som används på nätverket
 • Hitta enheter infekterade av botar eller virus
 • Sammanställer säkerhetshändelser

Enkel inkoppling i lyssnarläge på span port i din utrustning

 • Monitorering i en vecka
 • Support/Stöd av Cygate konsult
 • Sammanställning och analys av data
 • Framtagande av rapport
 • Presentation av rapport på kundmöte av presale/konsult

Upplägg för en säkerhetsanalys av ditt nätverk

Vi erbjuder två nivåer av säkerhetsanalys av ditt nätverk.

 

1. Standardanalys

 • Identifera riskfulla applikationer som används på nätverket
 • Identifera enheter som är infekterade av botar eller virus
 • Sammanställning av säkerhetshändelser
 • Redovisning av intrångsförsök och attacker
 • Webbstatistik

 

2. Utökad analys

Med tillägg av skydd mot dataläckage som identifierar:

 • Data enligt EUs dataskydds direktiv
 • Filer med lösenordsskydd
 • Svenska klassi ceringstermer.
 • Svenska personnummer
 • Internationella kontonummer (IBAN)
 • Privat nyckel (RSA)
 • Egendefinierade regler (option)