Nätverkssäkerhet - Cygate

Nätverkssäkerhet

Nätverkssäkerheten har aldrig varit viktigare. Om vi lägger till drivkrafter som molnet, SaaS, BYOD och sociala nätverk kan vi tydligt se att en stor del av din verksamhet utgår just från nätverket.

Därför måste säkerheten ur ett tekniskt perspektiv möta alla dina affärsprocesser.

Viktigast av allt: integrerade funktioner

Tiden är förbi när traditionella antivirustekniker kunde möta komplexa och föränderliga säkerhetshot. I dag måste säkerhetshoten mötas på systemnivå.

Vi erbjuder vi integrerat skydd i nätverken på flera olika nivåer. Nätverken får inbyggd intelligens för att klara alla de säkerhetskrav som ställs på ditt nätverk.

Nätverket ska vara så sömlöst som möjligt och du ska kunna hantera alla typer av användare och policys utan större administration. Med integrerade funktioner kan nätverket ta rätt beslut baserat på identitet och behörighet som i sin är baserat på företagets policy.