Klientsäkerhet - Cygate

Klientsäkerhet

Klientsäkerhet är mer än ett antivirus på PC:n. På Cygate erbjuder vi lösningar för kryptering, antivirus, VPN, klientbrandvägg och klient-IPS för att så långt som möjligt säkra dina klienter och din information.

I kombination med en lösning för smarta kort som ”låser upp” datorn ökar säkerheten − samtidigt som det höjer användarvänligheten.

Mobile Device Management (MDM)

Genom att kontrollera konfigurationer och inställningar för de mobila enheterna i ditt nätverk kan du kraftigt reducera såväl säkerhetsrisker som kostnader.

Syftet med en MDM-lösning är att ha kontroll på din installerade mobila bas och höja säkerheten så att informationen på den mobila enheten inte hamnar i orätta händer.

Fjärrstyrning av smarta telefoner använder allt fler för att enklare hantera certifikat och programvaruuppdateringar.