Informationssäkerhet - Cygate

Informationssäkerhet

Du behöver hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs. Du behöver också säkerställa att informationen är tillgänglig när den behövs.

För en organisation eller företag kan det handla om att skydda information mot en uppsättning hot för att säkerställa verksamhetens kontinuitet, minimera verksamhetsrisken och maximera avkastningen på investeringar och affärsmöjligheter.

Känner du igen utmaningarna?

Kanske funderar du på hur ditt företag kan hantera följande utmaningar?

  • Kontrollera och styra användares möjlighet att kopiera känslig information i mobila medier och hur denna information lagras.
  • Dataläckage – förhindra att känslig information skickas ut externt via till exempel webb eller e-post.
  • Skydda data vid förlust av mobiltelefoner och surfplattor genom Mobile Device Management.
  • Säker överföring av e-post internt och externt.

Risk- och sårbarhetsanalyser

Alla lösningar för den typen av informationssäkerhet kan vi hjälpa dig med. En bra start kan vara att vi hjälper dig med en analys av vilket behov ni har. En av våra uppskattade tjänster är risk- och sårbarhetsanalys av system och infrastruktur, med avseende på sekretess, riktighet, tillgänglighet, spårbarhet och oavvislighet.