Är du beredd på en DDoS-attack?

DDoS skyddIdag är DDoS-attacker en av de största risker ett företag kan utsättas för, förövarna använder billiga eller gratisverktyg som är lätta att få tag på som kan översvämma ditt företagsnät med så mycket trafik att det slutar fungera effektivt.

I sin tur stoppar det mycket av din verksamhet då den är beroende av fungerande nätverk.

Dagens attacker är långt mer sofistikerade än tidigare

Det utförs långt fler attacker idag än tidigare, de är mer sofistikerade och mer skadliga då de inte enbart attackerar din infrastruktur med massiv trafik utan de attackerar ditt applikationslager – oftast samtidigt som större attacker för att skapa förvirring.

 


Hur skyddar vi vår verksamhet?

Cygate erbjuder DDoS-skydd anpassat efter din verksamhet och villkor.

En förutsättning för att snabbt kunna detektera och motverka dagens sofistikerade attacker
är att utrustningen alltid är inkopplad i linje med trafiken. Det betyder att den kontinuerligt samlar
information om trafikmönster för att utan fördröjning kunna upptäcka avvikelser och automatiskt
aktivera skyddet vid en attack.