Applikationssäkerhet - Cygate

Applikationssäkerhet

Dina applikationer har blivit affärskritiska. Med nätverket som plattform kan vi bygga en säker applikationsleverans.

Arbetar du med äldre applikationer? Inga problem. På Cygate bygger vi lösningar som hanterar såväl nya som äldre applikationer. Vi säkerställer prioriteringar baserade på verksamhetens krav.

Rätt applikation för rätt klient

Vi kan också hjälpa till med att säkerställa så att rätt applikation finns tillgänglig för rätt person eller grupp och stoppa de applikationer som inte ska finnas på nätverket.

Inom ramen för applikationssäkerhet ryms också frågor som säkerhet i applikationer som levereras i molnen (SaaS) samt publicering av applikationer som ger åtkomst för mobila användare.

Våra utvalda leverantörer inom området samarbetar med de större applikationstillverkarna för att kunna erbjuda lösningar som effektiviserar såväl implementation och drift.