Administration & kontroll - Cygate

Administration & Kontroll

All säkerhet kräver någon form av administration. Den ska vara på ett minimum, men ge maximal säkerhet. Administration ska också vara enkel att hantera – annars riskerar du säkerheten. Den bör också vara centraliserad så att du inte behöver arbeta på klientnivå.

Allt det här är vardag för oss. Vi utformar lösningarna genom att vi har tillgång till alla de ledande leverantörerna. Och att vi är certifierade högre och mer än de flesta i branschen.

Trygghet, tillförlitlighet och kontroll

Effektiv administration handlar om konfigurationskontroll, regelhantering, change management och logg-hantering. Det är några av de områden som Cygate rekommenderar att du har genomtänkta lösningar för.

Sårbarhetskanning och incidenthantering är två andra områden du behöver arbeta med proaktivt.