Digital skyltning som tjänst

Digital skyltning

Digital skyltning som tjänst

Cygates tjänst digital skyltning som tjänst är ett enkelt och flexibelt sätt att komma igång med digital skyltning och stärka er konkurrenskraft.
Med hjälp av digitala skyltar kan ni kommunicera internt och säkra att alla medarbetare oavsett om de sitter på kontor eller långt ute i er verksamhet nås av viktig informationen. Men ni kan även kommunicera externt mot kunder som besöker er på ert kontor, i er butik eller i ert väntrum.

Ett centraliserat system – CyCast

Fördelen med ett centralt system som CyCast är att ni kan styra utseende och innehåll centralt ifrån och upprätthålla en enhetlighet i kommunikationen som annars är svår att nå.

Med CyCast kan du enkelt, snabbt och smidigt publicera färdiga bilder, filmer och annat innehåll ut på digitala skärmar. Oavsett om du har 5 eller 100 eller 500 skärmar i ditt nätverk kan du välja att alla skärmar ska visa samma sak eller att alla ska visa ett enskilt eget budskap. Du anpassar också publi- ceringen till din organisation och låter antingen den skötas från centralt, regionalt eller lokalt håll.


Digital skyltningVad ingår?

Som en del av Cygates tjänst för digital skyltning tar Cygate ett helhetsansvar i hela flödet.

Vi erbjuder en ”all inclusive” tjänst för digital skyltning som inkluderar hårdvara, mjukvara, installation, drift och förvaltning, utbildning, service och support, underhåll, övervakning samt en kundtjänst som tar hand om er oavsett tid på dygnet.

I Cygates åtagande i tjänsten ingår även enkel administration kring installation, konfiguration och aktivering av systemen så att ni som organisation kan fokusera på funktion och nytta snarare än det tekniska och så att beslutet om att börja kommunicera digitalt kan decentraliseras.

I mjukvaran får ni tillgång till både den centrala plattformen för digital skyltning och ett mycket enkelt och lättnavigerat publiceringsverktyg som nås genom ett webbgränssnitt. Plattformen kan även utökas med bilbiotek och prenumerationstjänster av bilder, filmer och musik.


CyCast Start eller Plus?

Alla företag är olika och har olika behov, därför finns Cycast i två versioner; Start och Plus som kan kombineras och styras från samma gränssnitt.

CyCast Start är för det stora företaget där det centralt finns resurser att arbeta med unikt innehåll.

Cycast Plus är mer flexibelt med mer fokus på mallar och innehållshantering lokalt.

Fördelar

Enkelhet

Genom ett användarvänligt och webbaserat publiceringsverktyg för all slags mediadistribution.

Professionell kundtjänst

Som hjälper till med allt som kan tänkas dyka upp under nyttjandet av tjänsten.

Hög kapacitet

Modern plattform där du slipper planera för utbyggnad och får tillgång till ny funktionalitet löpande.

Skalbarhet

En tjänst som växer med er, är anpassad till behovet just nu och där det är lätt att lägga till funktionalitet över tiden.

Stabil och säker

Designat för 24/7/365-miljöer och är inloggningsskyddat samt använder sig av säkra och krypterade nätverksanslutningar.

Ytterligare tjänster

Vi erbjuder en bred variation av utökade tjänster som ger er möjlighet att få så mycket ut av er digital skyltning som möjligt.