Digital Media Distribution

Kärt barn har många namn: digital skyltning, digital signage, butiks-tv, narrow casting, out of home, digital media, digital communication networks, in-store media och digital screen communication. På Cygate föredrar vi begreppet Digital Media Distribution (DMD).

dmd-stigDMD är ett vidare begrepp som når ut till fler branscher och fler verksamheter: internkommunikation, kund-, gäst- och patientinfo, annonsering, bokning, självbetjäning, handelslösningar, m.m.

DMD går ut på att visa dynamiskt material på en digital skärm som snabbare och enklare går att uppdatera, fjärrstyra och schemalägga än en analog tryckt yta. Och alltid till lägre kostnader än med tryckt material.

Du kan ha skärmar utomhus och inomhus, i interna och publika miljöer och det går att ha interaktiva pekskärmar och skärmar som visar information eller diretsänt tv-innehåll i realtid (live-skärmar).

En gemensam kommunikationplattform

I många organisationer sköter tyvärr olika delar av verksamheten sin kommunikation genom egna, helt separata kanaler och verktyg. Kommunikationen sker oftast analogt. Med Cygates tjänster för digital mediadistribution, skapas en gemensam plattform för kommunikation. Du kan hantera budskap centralt och kontrollerat samtidigt som lokala redaktörer kan jobba decentraliserat. Dessutom kan flera verksamhetsområden som marknad och HR, samsas på samma yta, vilket skapar en dynamisk kommunikationsplattform.

Inom Cygates DMD-erbjudande finns möjlighet att hyra in sig på en kommunikationsplattform för digital skyltning oavsett om det ska visas i en publik miljö som en butik, en flygplats, längs motorvägen, i en arena eller i ett personalrum. I Cygates DMD-potfölj finns även möjligheten att erbjuda tex kunder, besökare och patienter direktsänt TV-innehåll över IP.